Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Coachen van jeugdvoetballers

Op de volgende pagina's wordt de visie gegeven op het coachen van jeugdvoetballers voor de V.V. Den Ham. Coachen is het zodanig beïnvloeden van spelers/sters in de teamfuncties aanvallen en verdedigen dat ze in een wedstrijd zelf de juiste keuze kunnen maken. Waarom de coaching van jeugdvoetballers zo moeilijk is wordt in onderstaande passage perfect weergegeven.

‘..Een grote invloed is het volwassenenvoetbal. Seniorenvoetbal krijgt heel erg veel aandacht in de media. Door deze aandacht sijpelen heel wat invloeden bewust of onbewust het jeugdvoetbal binnen. Een groot voordeel voor de sport, maar niet altijd voor het jeugdvoetbal.’

Met andere woorden, het jeugdvoetbal wordt vaak gespiegeld aan het seniorenvoetbal. Dit is natuurlijk oneerlijk want van bijvoorbeeld D-pupillen kan onmogelijk hetzelfde worden verwacht als van de sterren van FC Barcelona of FC Twente terwijl dit wel de maatstaf lijkt voor velen.

De centrale vraag is nu dan ook: op welke manier moeten we jeugdspelers dan wel coachen, benaderen en dus beïnvloeden? We beantwoorden deze vraag doormiddel van drie onderdelen, te weten:

  • De vier verschillende coachstijlen.
  • Mentale ontwikkeling doormiddel van coaching.
  • De wedstrijd coachen, hoe doen we dat?