Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
A-junioren

De A-junioren bevinden zich in de leeftijd van 17 tot 19 jaar.


ALGEMENE KENMERKEN


  1. Lengtegroei zit erop, speler ontwikkelt zich optimaal in fysiek opzicht en is goed trainbaar.
  2. Prestatie van het team is belangrijk.
  3. Kijkt kritisch naar zichzelf en wil zichzelf laten gelden.

Deze leeftijdsgroep heeft een sterke geldingsdrang op tal van gebieden en de drang naar perfectionisme. A-junioren ervaren stabilisatie op lichamelijk en psychische vlak, afgewisseld met crisisperioden. Daarbij hebben ze een grote belastbaarheid. De A-junior is nog niet volleerd, maar hij is beter bestand tegen weerstanden en moeilijkheidsfactoren in het spel. Ook de onderlinge controle, het op elkaar letten en becommentariëren wordt genuanceerder er meer gericht op het collectieve resultaat. Binnen deze leeftijdsgrenzen ontstaan er vaak groepsvormingen. Met de overgang naar de senioren in het verschiet, behoren A-junioren het spel te kennen en te beheersen.


FYSIEK

Spelers zijn aan het volgroeien of zijn inmiddels volgroeid, dit heeft grote consequenties voor hun blessuregevoeligheid. Een goede warming-up en fysieke trainingen doormiddel van stabiliteitsoefeningen zijn van essentieel belang om blessures tegen te gaan. Net als bij de B-junioren zijn de voorbereiding en de winterstop ideale momenten om de fysieke trainingen aan de orde te stellen, maar ook tijdens het seizoen mag dit niet ontbreken. De trainer zal daarnaast de loopscholing nog regelmatig als verlenging van de warming-up terug laten keren.


AANDACHTS-/UITGANGSPUNTEN

Belangrijk bij de A-junioren is de specialisatie van het individu; rendement van handelen vergroten en mentale aspecten ontwikkelen (het doen en laten). Er wordt nu gewerkt aan het ontwikkelen van de teamprestaties. Niet het individu staat meer centraal, maar het gaat om de inbreng en kwaliteit die een ieder weet te brengen om een zo goed mogelijk resultaat als team te scoren. De trainer werkt nu ook verder aan het specialiseren van de speler op een bepaalde positie en taak. Daarnaast maakt de speler kennis met tekortkomingen van hun tegenstander, eigen team en hoe zij hier het beste gebruik van kunnen maken. Ultieme uitdaging voor de coach is dat elf spelers hetzelfde waarnemen en interpreteren en overeenkomstig hun taak, positie in het veld en zo effectief mogelijk handelen. Geef aandacht aan de warming-up en blijf diverse systeemoefeningen en positie- en partijspelen beoefenen. Train daarnaast op spelhervattingen ( vrije trappen, corners ). Wat ook belangrijk is een perfecte technische uitvoering.


TIPS BEGELEIDING/TRAINING

Denk aan de functie van de warming-up. Geef voor aanvang van de training aan wat je wilt doen, dit motiveert A-junioren en ze weten waarover het gaat. Geef steeds kort uitleg en laat de bedoeling zien. Leg het spel stil indien het niet goed gaat en geef een korte uitleg, indien nodig met voorbeelden. Betrek uw spelers nadrukkelijk bij de training, ze zijn er rijp voor. Als trainer moet u A-junioren blijven stimuleren en laten ontwikkelen tot senior.