Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Pupillen
Om een training werkbaar te maken wordt deze bij de pupillen opgedeeld in een aantal fases:

  1. De warming-up
  2. Kern 1
  3. Tussenvorm
  4. Kern 2
  5. Eindspel
  6. De afsluiting

1. Warming-up (10 - 12 min.)
De warming-up is er bij pupillen vooral op gericht de spelertjes uit te laten razen om vervolgens geconcentreerd en gemotiveerd aan de training te kunnen beginnen. Spelletjes als tikkertje (coördinatietraining) en dergelijke zijn hiervoor goed te gebruiken, maar natuurlijk kan het geen kwaad als de bal (basistechnieken) er ook al bij gebruikt wordt!

2. Kern 1 ( 10 - 12 min.)
In de eerste kern wordt in relatief eenvoudige oefenstof gewerkt aan de technische vaardigheden van onze pupillen. De coaching van de trainer is vooral gericht op de technische aspecten van het voetbal.

3. Tussenvorm (10 - 12 min.)
De oefenstof in 'Kern 1' vraag veel concentratie van de jonge spelertjes, derhalve kiest de trainer in de 'Tussenvorm' voor vormen die de sfeer en beleving ten goede komen. Deze sluit deels aan op 'Kern 1'. Meestal worden in deze fase afwerkvormen, 1 tegen 1 vormen, kleine systeemoefeningen, kleine partijspelen of positiespelen gebruikt.

4. Kern 2 (10 - 12 min.)
In de tweede kern wordt voortgeborduurd op de oefenstof in 'Kern '1'. De trainer kiest voor oefenstof die een grotere uitdaging vormen voor de spelertjes. Echter wanneer de spelertjes hier nog niet aan toe zijn kan de trainer ook prima de oefenvorm(en) van 'Kern 1' herhalen. Ook in dit deel van de training staat het verbeteren van de technische vaardigheden centraal.

5. Eindspel (10 - 12 min.)
Bij het eindspel moet het geleerde in de praktijk worden toegepast: dat betekent een klein partijspel. Vaak kunnen de regels hierbij aangepast worden, zodat er extra nadruk op de doelstelling kan worden gelegd. De trainer stimuleert de spelers het geleerde tot uitvoering te brengen in het partijspel.

6. De afsluiting (1 - 5 min.)
Tijdens de afsluiting praat de trainer met zijn spelers ter afscheid, geeft complimentjes over de inzet en informatie over de volgende training of wedstrijd en kan de trainer controleren of zijn spelers iets geleerd hebben. Tevens kan dit goed dienen om iedereen mee te laten helpen de materialen op te laten ruimen.