Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!

Speelwijze


Op de volgende pagina's wordt de visie gegeven over het ontwikkelen van een vaste speelwijze voor de voetbalvereniging Den Ham. Een vaste speelwijze realiseer je niet van de één op de andere dag of van het één op het andere seizoen, maar zal een meerjarenplan zijn. In eerste instantie zal er gewerkt worden aan het opzetten van een speelwijze voor de jeugdteams, in een later stadium zal het verder moeten worden uitgerold richting senioren.

Om te voorkomen dat trainers elk jaar weer 'opnieuw' moeten beginnen is het belangrijk een bepaalde structuur in de ontwikkeling van de speelwijze aan te brengen. Per leeftijdsgroep worden een aantal accenten gelegd en einddoelen gesteld, welke onderverdeeld zijn in algemene accenten, taken per positie en taken per linie. We maken hierbij onderscheid in de teamfuncties aanvallen (opbouwen en scoren) en verdedigen (doelpunten voorkomen en storen). Daarnaast werken we binnen V.V. Den Ham met een schema 'didactische aanpak' voor onze trainers, waardoor spelers, naarmate ze in een hogere leeftijdsgroep komen, steeds meer met het ontwikkelen van speelwijze bezig zijn. Door al deze punten ontstaat een methodische opbouw voor de ontwikkeling van de speelwijze. Een leidraad waar de trainers van onze jeugdteams zich aan moeten houden. Het geeft hen handvaten om onze jeugdspelers nog beter op te leiden volgens een rode draad.

We zijn ons er echter van bewust dat het niveau van een leeftijdsgroep per seizoen behoorlijk kan verschillen. Derhalve kan het zo zijn dat een aantal benoemde accenten in een bepaalde leeftijdsgroep niet haalbaar zijn, waardoor de accenten van een leeftijdsgroep lager beter bij het niveau van die lichting past. Omgedraaid geldt het natuurlijk ook: bij een sterke lichting kan het soms wenselijk zijn om bepaalde aspecten van een leeftijdsgroep hoger te behandelen. Het is aan de trainer in te schatten waar de spelersgroep aan toe is, om hier vervolgens verstandig en naar eigen inzicht mee om te gaan.