Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Krachttraining
Voor voetbal is kracht nodig en niet alleen om hard te kunnen schieten. Als voetballer ben je voortdurend in beweging: je sprint, springt, schiet, maakt slidings en vecht duels uit. Dit kost allemaal kracht en daarom is het belangrijk dat een speler een goed fysiek heeft. Daarnaast is kracht nodig om een sprint te genereren en om te versnellen tijdens een sprint, waardoor krachttraining ook de sprintsnelheid ten goede komt. Een ander groot voordeel van krachttraining is dat het blessures preventief kan helpen voorkomen, omdat door krachttraining spieren, pezen en aanhechtingen sterker worden.
 
Voor het thema krachttraining onderscheiden wij 2 onderdelen, te weten:
  • Basiskrachttraining
  • Stabiliteitsoefeningen 

HOE DOEN WE DIT BIJ V.V. DEN HAM?

 
Het is de bedoeling dat onze trainers de krachttraining verwerken in hun 'normale' training. De oefeningen zijn prima uit voeren als verlenging van de warming-up of als rustvormen tussen twee trainingsvormen in. Door alle trainers binnen onze jeugdafdeling moet minimaal 10 - 15 minuten per week een blokje gereserveerd worden voor deze krachttraining in afwisseling met de coördinatietraining. Een andere optie is om 15 minuten voor aanvang van de training te starten met de krachttraining, zodat de reguliere trainingstijd besteed kan worden aan de voetbaltechnische en -tactische ontwikkeling.
 

BASISKRACHTTRAINING

 
De basiskracht is de kracht die je maximaal kan uitoefenen met een bepaalde spier. Basiskracht kun je trainen in de sportschool met gewichten of op het voetbalveld met algemene krachtoefeningen. Het doel van deze training is het leggen van een basis om de voetbalspecifieke belastingen aan te kunnen. Doe de basiskrachttraining met name in de voorbereiding van het voetbalseizoen of bij herstel van een blessure. De spelers zijn waarschijnlijk een paar weken niet actief geweest (in verband met vakanties of verplichte rust) en daarbij is kracht verloren gegaan. Deze moet dus weer opnieuw opgebouwd worden.
 
Het onderdeel basiskrachttraining is onderverdeeld in 2 categorieën, te weten:

  • Basiskrachtoefeningen in spelvormen
  • Algemene basiskrachtoefeningen 

STABILITEITSOEFENINGEN

 
De specifieke bewegingspatronen in het voetbal stellen hoge eisen aan de beweeglijkheid en stabiliteit van gewrichten. Draaien, kappen en explosieve krachtuitingen als schieten belasten de gewrichten. Door consequent oefeningen te doen waarmee je de controle en balansbeheersing over je rug, bekken, heup, knie en enkel traint, ben je minder vatbaar voor blessures. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat dit leidt tot 30% minder blessures!! Daarnaast zul je ook meer kracht kunnen ontwikkelen om bijvoorbeeld de bal weg te schieten.
 
Het onderdeel stabiliteitsoefeningen is onderverdeeld in 2 categorieën, te weten:

  • Stabiliteitsoefeningen met bal
  • Algemene stabiliteitsoefeningen 

 HOE DOEN WE DIT IN DE PRAKTIJK?

 
Om een zo’n groot mogelijk succes te krijgen heeft V.V. Den Ham de oefenstof voor de krachttraining onderverdeeld in verschillende niveaus. Elke leeftijdsgroep kan zich hierdoor op zijn eigen niveau ontwikkelen in de lichaamskracht. Een leidraad om onze jeugdspelers nog beter via een rode draad op te leiden. Het is echter aan de trainer te bepalen aan welk niveau de spelersgroep toe is. ‘’Niet de kalenderleeftijd, maar de biologische leeftijd (ontwikkelingleeftijd), telt”.

Vanaf de F-jeugd
Bij de F- en E-jeugd wordt geen gerichte krachttraining gegeven.
Vanaf de D-jeugd
Bij de D-jeugd wordt geen gerichte krachttraining gegeven. Vanaf de C-jeugd zal de trainer incidenteel een blokje reserveren voor de 'Basiskrachtoefening in spelvorm' en 'Stabiliteitsoefeningen met bal'.
 
Vanaf de B-jeugd
Bij de B- en A-jeugd zal dit thema een prominente rol spelen in het voorkomen van blessures. De trainer zal derhalve regelmatig een blokje reserveren, zoals bovenstaand genoemd, voor de 'Algemene basiskracht- en stabiliteitsoefeningen'. Ook de 'Basiskrachtoefening in spelvorm' en 'Stabilteitsoefeningen met bal' moeten bij regelmaat aan de orde worden gesteld.