Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Bestuurders en commissieleden
De volgende specifieke gedragregels m.b.t. de bestuurders en commissieleden zijn binnen V.V. Den Ham van toepassing:

 • Zorg voor gelijke mogelijkheden voor deelname aan alle verenigingsactiviteiten voor alle leden ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
 • Betrek trainers, leiders en waar mogelijk de leden bij planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.
 • Materialen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle leden.
 • Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel. Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien.
 • Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit, verantwoordelijkheid en respect onder de toeschouwers, trainers, spelers, officials en ouders.
 • Zorg ervoor dat spelers, trainers en leiders, sponsors en ouders zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair-play in de voetbalsport.
 • Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en leiders is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
 • Bied korte cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd.
 • Wees zelf een voorbeeld van goed gedrag. Laat leden zien hoe het hoort.
 • Spreek mensen aan op hun gedrag als dat niet voldoet aan onze geldende waarden en normen.
 • Stimuleer en schep voorwaarden zodat alle vrijwilligers de kwaliteit van hun werk voor club, leden en gasten steeds kunnen verbeteren.
 • Wees toegankelijk, open en eerlijk, ook als er oprechte kritiek wordt geuit.