Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Verdedigen 1 tegen 1

Basistechniek verdedigen is het kunnen uitvoeren van alle technische handelingen tijdens het verdedigen. Het gaat hierbij voornamelijk om het afpakken, het winnen, van de bal in een rechtstreeks 1:1 duel. Om de spelers hierin te ontwikkelen is het belangrijk om in het 1:1 duel te letten en te coachen op lichaamshouding van de verdediger. Tevens geven wij aandachtspunten mee die van belang zijn bij het verdedigen 1 tegen 1.


LICHAAMSHOUDING

Een goede lichaamshouding tijdens het duel 1 tegen 1 is van essentieel belang om het duel winnen af te sluiten. Er valt dan ook veel winst te halen uit een juiste houding tijdens de uitvoering van een verdedigende actie. Het gaat er erom dat spelers een goede balans leren zoeken, om een zo optimaal mogelijke controle over de actie te krijgen. De trainers van V.V. Den Ham letten hierbij op de volgende accenten:

 • Knieën licht gebogen – zorgt ervoor dat je in balans staat
 • Blijf laag zitten – belangrijk voor de balans en het reactievermogen
 • Op de voorvoeten – om direct te kunnen reageren op de actie van de tegenstander
 • Lichaam staat ingedraaid; één voet schuin voor de ander – staat direct in de sprinthouding

AANDACHTSPUNTEN

Naast een juiste lichaamshouding zijn onderstaande aandachtspunten van belang voor het winnen van het 1 tegen 1 duel. Het is belangrijk dat de trainers van de V.V. Den Ham deze onder de aandacht brengen bij onze jeugdspelers.

 • Kijken naar de bal, niet naar de beweging.
 • Schijnactie instappen, actie uitlokken bij de tegenstander.
 • Moment van aanspelen is druk geven.
 • Zoek duel op, geen speelruimte geven.
 • Tegenstander uit evenwicht brengen.
 • Lichaam op reglementaire wijze gebruiken.
 • Juiste moment afwachten om in te grijpen; niet te snel happen.
 • Zolang mogelijk blijven staan; de sliding is het uiterste redmiddel.
 • Altijd het duel willen winnen; niet halfgebakken het duel aangaan.

TRAININGSCONSEQUENTIES PER LEEFTIJDSGROEP

Om een zo’n groot mogelijk succes te krijgen geeft V.V. Den Ham per leeftijdsgroep aan hoe verdedigen 1 tegen 1 getraind dient te worden. Elke leeftijdsgroep kan zich hierdoor op zijn eigen niveau ontwikkelen in dit thema. Een leidraad om onze jeugdspelers nog beter via een rode draad op te leiden. Het is echter aan de trainer te bepalen aan welk niveau de spelersgroep toe is. ‘’Niet de kalenderleeftijd, maar de biologische leeftijd (ontwikkelingleeftijd), telt”.

Vanaf de F-jeugd
Bij de F- en E-jeugd kunnen alle 1v1 vormen gebruikt worden om het verdedigen 1 tegen 1 te trainen. Spelers komen in deze organisaties veel in duel, waardoor ze zich snel ontwikkelen in het thema 'verdedigen 1 tegen 1'.

Vanaf de D-jeugd
Bij de D- t/m A-jeugd worden nu ook de kleine partijspelen (2v2 en 3v3) aan de orde gesteld. Spelers moeten keuzes maken. Ze gaan nu niet alleen het 1 tegen 1 duel aan met hun directe tegenstander, maar moeten ook rugdekking geven aan een medespeler(s).


ACCENTEN

Binnen V.V. Den Ham coachen alle trainers met dezelfde accenten, terwijl we het thema basistechniek trainen. Voor dit thema zijn dit de volgende accenten:

 • Zie 'lichaamshouding' en 'aandachtspunten'.

Maak een Gratis Website met JouwWeb