Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Jeugdtrainer
SELECTIETEAMS

De jeugdtrainer van selectieteams is verantwoordelijk voor het trainen, coachen en begeleiden van jeugdspelers van zijn team met als doel de spelers op te leiden voor de senioren selectieteams.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Zorgt voor een goede en correcte presentatie van V.V. Den Ham.
 • Geeft 2x per week training.
 • Geeft training volgens het Technisch Jeugdplan van V.V. Den Ham en naar aanleiding van wedstrijden.
 • Is ruim op tijd voor trainingen.
 • Draagt zorg voor een goede voorbereiding van de wedstrijden en trainingen.
 • Houdt toezicht op het naleven van de gedragsregels.
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan het secretariaat en ouders.
 • Houdt toezicht in de kleedkamer bij trainingen en het schoonmaken hiervan.
 • Maakt de wedstrijdvoorbereiding en communiceert deze via een teambespreking naar het team.
 • Maakt de teamopstelling en communiceert deze naar zijn team.
 • Coacht tijdens de wedstrijd spelers individueel en als team.
 • Geeft in de rust verbeterpunten aan en geeft spelers ruimte voor vragen.
 • Bespreekt de wedstrijd na d.m.v. een analyse.
 • Zorgt dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen.
 • Is zuinig op kleding en andere materialen die V.V. Den Ham in bruikleen heeft gegeven.
 • Bekijkt zoveel mogelijk wedstrijden van de lagere teams in zijn leeftijdsgroep.
 • Is bereid te investeren in kennisverbreding t.b.v. van zichzelf en V.V. Den Ham.
 • Motiveert spelers en ouders bij het actief deelnemen aan activiteiten.
Communicatie:

 • Onderhoud contact met spelers/ouders/begeleiding/collega's en commissies.
 • Bespreekt frequent met de jeugdcoördinator en HJO de ontwikkeling van spelers en het team.
 • Overlegt regelmatig met de staf over de ontwikkelingen binnen het team.
 • Zorgt voor een regulier contact met de jeugdleiders- en trainers van de lagere teams.
 • Neemt deel aan het trainersoverleg.
Profiel:

 • In het bezit van minimaal het trainersdiploma TC3.
 • Kennis van jeugdvoetbal.
 • Werken volgens het Technisch Jeugdplan van V.V. Den Ham.
 • Goede contactuele en organisatorische eigenschappen.
 • Didactische vaardigheden.
 • Representatief.

NIET-SELECTIETEAMS

De jeugdtrainer van de niet-selectieteams is verantwoordelijk voor het trainen, coachen en begeleiden van jeugdspelers van zijn team met als doel spelers verder te laten ontwikkelen met veel spelplezier.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Zorgt voor een goede en correcte presentatie van V.V. Den Ham.
 • Geeft 1 of 2x per week training.
 • Geeft training volgens het Technisch Jeugdplan van V.V. Den Ham.
 • Houdt toezicht op het naleven van de gedragsregels.
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan het secretariaat en ouders.
 • Houdt toezicht in de kleedkamer bij trainingen en het schoonmaken hiervan.
 • Maakt de teamopstelling en maakt deze bekend voor de wedstrijd.
 • Coacht tijdens de wedstrijden het team.
 • Geeft in de rust de verbeterpunten aan en geeft spelers ruimte voor vragen.
 • Zorgt dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen.
 • Is zuinig op kleding en andere materialen die V.V. Den Ham in bruikleen heeft gegeven.
 • Neemt deel aan interne cursussen.
 • Motiveert spelers en ouders bij het actief deelnemen aan activiteiten.
Communicatie:

 • Onderhoud contact met spelers, ouders, begeleiding en collegatrainers.
 • Onderhoud contact met de jeugdcoördinator en HJO.
Profiel:

 • Kennis van jeugdvoebal is een pré.
 • Werkt volgens het Technisch Jeugdplan van V.V. Den Ham.
 • Goede contactuele en organisatorische eigenschappen.
 • Didactische vaardigheden.
 • Representatief.

Maak een Gratis Website met JouwWeb