Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Basistechniek

Zoals je op school eerst zal moeten leren lezen en schrijven om verder te kunnen studeren, is het belangrijk de basistechniek te beheersen om te kunnen voetballen of gericht te kunnen trainen. Het thema basistechniek geldt als absolute basis voor de verdere ontwikkeling van alle technische vaardigheden en heeft als doel het baas worden over de bal. Het thema basistechniek bestaat uit de onderdelen 'Balgevoel' en 'Snelvoetenwerk'.


BALGEVOEL

Wat levert ons het meeste “resultaat” op? Balcontacten. Veel balcontacten met zowel links als rechts – oefening – herhaling. ALLES MET DE BAL! In principe is iedere vorm van balcontact reeds een soort voorbereiding op een voetbalechte techniek. In het onderdeel balgevoel wordt er vertrokken vanuit de allereerste balcontacten, waarbij deze oefeningen uiteindelijk dienen als opstap naar het beheersen van de uiteindelijke moves. Het onderdeel balgevoel is onderverdeeld in twee categorieën 'op de vierkante meter' (op de plaats) en 'in de straat' (in voor- of achterwaartse beweging).

Om een zo'n groot mogelijk succes te krijgen bestaan alle oefeningen uit meerdere stappen. Hiermee worden alle jeugdspelers op hun eigen niveau uitgedaagd.

  • Overgang van F naar E: kan de oefeningen in de laagste stap uitvoeren.
  • Overgang van E naar D: kan de oefeningen in de hoogste stap uitvoeren.
  • Overgang van D naar C: kan de oefeningen in de hoogste stap en hoogste tempo uitvoeren.

SNELVOETENWERK

Dit is een belangrijk onderdeel in de coördinatietraining. Dit zijn technieken die voetbaltechnieken combineren met het nadenken over de beweging. Alle bewegingen worden in hoog tempo uitgevoerd, vandaar de naam snelvoetenwerk. De oefeningen hebben als basis het tikken van de bal tussen de voeten. Vanuit deze situatie gaan alle bewegingen uitgevoerd worden. Belangrijke eis aan de uitvoering is dat de bal snel tussen de voeten wordt getikt. Knie voldoende buigen en bewegen op de voorvoeten. Hierdoor kunnen de bewegingen sneller en beter worden uitgevoerd. Bovendien bevordert dit de beweeglijkheid op het veld.
TRAININGSCONSEQUENTIES PER LEEFTIJDSGROEP

Om een zo’n groot mogelijk succes te krijgen geeft V.V. Den Ham per leeftijdsgroep aan hoe de basistechniek getraind dient te worden. Elke leeftijdsgroep kan zich hierdoor op zijn eigen niveau ontwikkelen in de basistechniek. Een leidraad om onze jeugdspelers nog beter via een rode draad op te leiden. Het is echter aan de trainer te bepalen aan welk niveau de spelersgroep toe is. ‘’Niet de kalenderleeftijd, maar de biologische leeftijd (ontwikkelingleeftijd), telt”.

Vanaf de F-jeugd
Bij de F- en E-jeugd gaan we uit van eenvoudige organisatievormen waarin we de basistechnieken aanleren. Het belangrijkste in deze leeftijdsgroepen is de technische uitvoering van alle bewegingen. Hier zal de trainer dus ook de nadruk om moeten leggen.

Vanaf de D-jeugd
Ook bij de D- en C-jeugd kiezen we voor de oefenstof zoals aangegeven bij 'Vanaf de F-jeugd' om de basistechnieken verder te ontwikkelen en perfectioneren. De trainer legt nog steeds de nadruk op de technische uitvoering, maar ook de snelheid van uitvoeren is nu belangrijk.

Vanaf de B-jeugd
Om de basistechnieken te onderhouden kiezen we ook nu nog voor de oefenstof genoemd bij 'Vanaf de F-jeugd. De trainer is hierbij veeleisend in alle accenten van het thema 'basistechnieken'.


ACCENTEN

Binnen V.V. Den Ham coachen alle trainers met dezelfde accenten, terwijl we het thema basistechniek trainen. Voor dit thema zijn dit de volgende accenten:

  • Alle oefeningen moeten uitgevoerd worden met links en rechts.
  • Zorg voor een soepele houding; het lichaam moet in evenwicht zijn (“je bent geen houten pop”).
  • Hoe beter je de oefening kan, des te sneller kan je deze uitvoeren.
  • Probeer niet naar de bal te kijken, maar houdt je hoofd juist rechtop.
  • Beweeg steeds heel lichtvoetig, op de voorvoeten.
  • Let op de juiste uitvoering; welk deel van de voet raakt de bal? Waar zet ik mijn standbeen? Etc.

Maak een Gratis Website met JouwWeb