Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Leerdoelen aanvallen
OPBOUWEN
 
TOTALE TEAM 
- Bewaken van een goede basisformatie wanneer de keeper de bal heeft om op te kunnen bouwen.
Vanaf de C-junioren
- Direct in de basisformatie komen (snelle en goede omschakeling) als de keeper de bal heeft/onderschept.

Vanaf de B-junioren
-
Via een goed uitgevoerd positiespel met een hoge balcirculatie komen tot een verzorgde opbouw.
- Geen breedtepasses meer spelen; de pass is altijd schuin naar voren of schuin naar achteren.

Vanaf de A-junioren
-
Balverlies in de opbouw zal voorkomen moeten worden, omdat het winnen v/d wedstrijd nu centraal staat.KEEPER (1)
 
- Altijd een verdediger zoeken om de opbouw voor te zetten; niet (te snel) kiezen voor de lange bal.
- Beweegt mee met de opbouw voor de eventuele terugpass; kan de opbouw via een korte pass voortzetten.

Vanaf de C-junioren
- Via een snelle spelhervatting een verdediger of (bij voorkeur) middenvelder inspelen om op te bouwen.
- Bij een eventueel terugpass van een medespeler het spel verplaatsen naar de andere kant.

Vanaf de B-junioren
- Herkennen van 1 tegen 1 situaties voorin en hier via een gerichte uittrap naar kunnen handelen.
 


CENTRALE VERDEDIGERS (CV) (3) EN (4)
- Kiezen positie op 'punt 16' als de keeper de bal heeft om aanspeelbaar te zijn voor de opbouw.
- Beide CV's moeten zoveel mogelijk indribbelen met bal om een man-meer-situatie te creëren op het m'veld.

Vanaf de C-junioren
- Beide CV's moeten nu ook de situatie gaan herkennen om ook zonder bal inschuiven naar het m'veld.

Vanaf de B-junioren
-
De opbouw zoveel mogelijk via het centrum laten verlopen; niet te snel kiezen om een VV in te spelen.
- Waken voor te lang rondspelen in de achterhoede; altijd initiatief nemen, gericht op de diepte.


VLEUGELVERDEDIGERS (VV) (2) EN (5)

- Staan dieper aan de zijlijn opgesteld t.o.v. de CV's wanneer de keeper de bal heeft.
- Aanspeelbaar maken aan de zijlijn; laten uitzakken of juist bijsluiten als een m'velder wordt ingespeeld.
- Altijd proberen diagonaal naar het centrum in te spelen; niet (te snel) kiezen om een VA aan te spelen.

Vanaf de C-junioren
- Direct uitwaaieren bij een onderschepping van de keeper om snel positie te kiezen aan de zijlijn.

Vanaf de B-junioren
- In de omschakeling altijd oog houden op de bal, omdat de keeper de bal wellicht direct mee kan geven.ALLE VERDEDIGERS
- Openstaan in voorwaartse richting; de aanname moet zo zijn dat direct naar voren gespeeld kan worden.
- Loopt de opbouw via de vleugels zal de linie als geheel moeten schuiven naar de balkant.
- Nemen initiatief, hebben de durf en krijgen de vrijheid middenvelders in te spelen met een man in de rug.
- De 'overgebleven' verdedigers zorgen voor een goede restverdediging na het inschuiven van een CV.

Vanaf de C-junioren
- Optie 2 opbouw: een CV kan wegtrekken, neemt de spits mee, waarna een VV uitzakt.

Vanaf de B-junioren
-
Optie 3 opbouw: verdediging als geheel oplopen naar de middenlijn, waarna een CV snel uitzakt.


VLAK MIDDENVELD (D-jeugd)
Zoals gezegd spelen we bij de D-pupillen met een vlak middenveld. Alle 3 middenvelders hebben hierdoor min of meer dezelfde taken. Vanzelf zal op deze manier duidelijk worden welke spelers meer controlerend en welke meer aanvallend zijn ingesteld.

- Nooit op één lijn spelen met alle middenvelders; altijd beweging in de diepte of naar de bal toe.
- Zijn verbindingsspelers, waarbij de buitenste middenvelders naar binnen opgesteld staan.
- Niet (te snel) in de bal komen als de tegenpartij geen drukzet; veld wordt daardoor te klein om op te bouwen.
- Durven de bal te vragen, vanuit de vooractie, met een man in de rug en weg te draaien bij de tegenstander.
- Zijn zich er van bewust ruimte te moeten maken op het moment dat een CV inschuift naar het middenveld.
 CONTROLEUR (VM) (6)
Vanaf de C-junioren
- Staat in de punt naar achteren en moet zich in zijn eigen zone, tussen de AM's en CV's, vrijlopen.
- Onderkomen wanneer een AM wordt ingespeeld; de AM moet altijd kunnen uitkaatsen op de VM.

Vanaf de B-junioren
- Brengt het roterend m'veld op gang door weg te trekken uit de positie als hij wordt vastgezet door de "10".
- Zal tijdens het inschuiven van een CV de plaats over moeten nemen centraal in de verdediging.
 


AANVALLENDE MIDDENVELDERS (AM) (8) EN (10)
Vanaf de C-junioren
- Staan iets dieper tussen de VM en de aanvallers naar binnen opgesteld.
- Bereikbaar blijven voor de verdedigers; er voor waken niet te diep opgesteld te staan.
- Eisen de bal op en durven weg te draaien bij hun tegenstander, daarnaast altijd oog voor de 3e man.

Vanaf de B-junioren
- Maken zich aanspeelbaar tussen de linies en wisselen veel van positie (roterend middenveld).
- Herstellen direct de 'punt naar achteren' wanneer een VM wegtrekt uit zijn positie (roterend m'veld).
- Nemen zelf initiatief om in de 'punt naar achteren' te komen om het roterend m'veld in gang te zetten.
 

ALLE MIDDENVELDERS
Vanaf de C-junioren
- Altijd de driehoek op het middenveld houden; altijd beweging in de diepte en naar de bal toe.
- Niet (te snel) in de bal komen als de tegenpartij geen drukzet; veld wordt daardoor te klein om op te bouwen.
- Durven de bal te vragen met een man in de rug; essentieel om te kunnen opbouwen.
- Herkennen het moment van ruimte maken wanneer een CV inschuift naar het middenveld.

Vanaf de B-junioren
- Onderling veel van positie wisselen en dynamiek creëren om een aanspeelpunt te krijgen (roterend m'veld).
 


VLEUGELAANVALLERS (VA) (7) EN (11)
- Het veld zo groot (diep en breed) mogelijk maken; niet te snel naar binnen, zodat ruimtes dichtgelopen worden.
- Bij het aanspelen staan ze met de hakken naar de zijlijn en het gezicht naar de tegenstander (openstaan).

Vanaf de C-junioren
- Zo ver mogelijk wegblijven; ruimte creëren op de bal aan te nemen of voor een individuele actie.
- Loopactie naar binnen maken als een CA wordt ingespeeld, onderkomen als 3e man voor de kaats/pass.

Vanaf de B-junioren
-
Vanaf de zijlijn naar binnenkomen om van daaruit direct aangespeeld te kunnen worden door de CV.
- Naar binnen komen om ruimte te maken voor de pass langs de lijn; loopactie van binnen naar buiten.
- Helemaal naar binnentrekken, waarna de CA de ruimte induikt, de VA komt dan centraal te spelen.


CENTRALE AANVALLER (CA) (9)
- Zo diep mogelijk staan; altijd actief meedoen om zo diep mogelijk een aanspeelpunt te zijn.

Vanaf de C-junioren
- In samenwerking met de AM overkomen naar de balkant of wegblijven als een VV in balbezit is.

Vanaf de B-junioren
- Het veld zo groot mogelijk maken door buitenspel te lopen als hij toch niet direct wordt ingespeeld.
- Niet alleen in de voeten aanspeelbaar zijn; ook v/d bal af bewegen (ruimte achter de verdediging bespelen).
 


SCOREN

TOTALE TEAM 
- Een veldbezetting hebben die geschikt voor aanvalsspel via de flanken.
- Individuele oplossingen van de spelers moeten gestimuleerd en geaccentueerd worden door de trainer.

Vanaf de B-junioren
- Alle individuele oplossingen van de spelers moeten vanaf nu rendement gaan opleveren.KEEPER (1)
- Geen toeschouwer worden; ook onze keeper sluit aan tot buiten zijn zestienmetergebied.

Vanaf de C-junioren
- I.s.m. de CV's verantwoordelijk voor het bewaken van de restverdediging en het aansluiten.CENTRALE VERDEDIGERS (CV) (3) EN (4)

- Eén CV kies positie voor de spits, de andere CV er achter; hiermee anticiperen we op de afvallende bal.
- Gaat zelf door richting de aanval, via een dribbel of 1-2 combinatie, als hij geen druk ondervindt.

Vanaf de C-junioren
- I.s.m. de keeper verantwoordelijk voor het bewaken van de restverdediging en het aansluiten.VLEUGELVERDEDIGERS (VV) (2) EN (5)

- Doen mee in de aanval als ze de bal hebben afgepakt en tijd en ruimte hebben om aan te vallen.
- Hebben de vrijheid voor het maken van een individuele actie; het is aan de trainer dit te stimuleren.
- Ondersteund de VA door onder hem te komen voor de eventuele terugpass.

Vanaf de C-junioren
- Naast het ondersteunen van de VA voor de terugpass moet hij nu bij ruimte over de VA heen gaan.

Vanaf de B-junioren
- In samenwerking met de VA moet hij zoveel als mogelijk overlappen om bijv. een voorzet te geven.ALLE VERDEDIGERS
- Geen toeschouwer worden, de verdediging incl. keeper sluiten aan als andere spelers aanvallen.
- De 'overgebleven' verdedigers (min. 3) moeten de restverdediging in de gaten houden en neerzetten.

VLAK MIDDENVELD (D-jeugd)
Zoals gezegd spelen we bij de D-pupillen met een vlak middenveld. Alle 3 middenvelders hebben hierdoor min of meer dezelfde taken. Vanzelf zal op deze manier duidelijk worden welke spelers meer controlerend en welke meer aanvallend zijn ingesteld.

- Onderkomen bij balbezit van een aanvaller; aanvallers moeten altijd kunnen uitkaatsen op een m'velder.
- Minimaal twee m'velders doen mee bij het aanvalsspel; de minst diep m'velder zorgt voor de controle.
- Bij een voorzet één m'velder voor het doel, de ander bezet de 2e lijn, de 3e m'velder zorgt voor controle.
- Creër scoringskansen door (risicovolle) steekpasses, individuele acties of via combinatiespel.CONTROLEUR (VM) (6)
Vanaf de C-junioren 
- Als belangrijkste taak heeft hij het bezetten van de lengteas om de controle te bewaken.
- Meedoen in het aanvalsspel; hij kan de combinatie aan gaan met- of diepgaan in de rug van de aanvallers.

Vanaf de B-junioren
- Zeer attent zijn op de afvallende bal en daarbij doordekken om de nr. 10 op van de tegenpartij.AANVALLENDE MIDDENVELDERS (AM) (8) EN (10)

Vanaf de C-junioren
- Onderkomen bij balbezit van een aanvaller; aanvallers moeten altijd kunnen uitkaatsen op een AM.
- Nemen initiatief en hebben de drang om diep te gaan in de rug van de aanvallers.
- Bij een voorzet verschijnt de AM (niet-balkant) voor het doel, de AM (balkant) bezet de 2e lijn.
- Wanneer de VM mee doet in het aanvalspel zal één AM de controle moeten bewaken.

Vanaf de B-junioren
-
Binnendoor overlappen als een VA naar de bal toekomt en buitenom als een VA naar binnentrekt.
- De basisregel is: 'ondersteunend aan de balkant, aanvallend aan de tegenkant'.ALLE MIDDENVELDERS
Vanaf de C-junioren
- Creër scoringskansen door (risicovolle) steekpasses, individuele acties of via combinatiespel.VLEUGELAANVALLERS (VA) (7) EN (11)

- Vanuit de vooractie de bal in voet (ruim gedekt) of in de diepte (kort gedekt) vragen.
- Niet voorspelbaar worden; de tegenstander zowel binnendoor als buitenom passeren.
- De VA (niet balkant) zal bij een voorzet op moeten duiken bij de 2e paal, schuin achter de CA.


Vanaf de C-junioren
- Uitstappen wanneer een dieptepass niet gegeven kan worden om weer in de voeten aanspeelbaar te zijn.
- Herkennen 3e man situatie; na een kaats van een CA op een m'velder volgt vaak een dieptepass op een VA.

Vanaf de B-junioren
- Ruimte maken voor een VV om te overlappen door naar binnen te trekken of door in de bal te komen.
- Oog hebben voor het geven van de juiste voorzet; achterlijn of vroeg voorzet (hoog, laag, 1e/2e paal, 11 mtr)CENTRALE AANVALLER (CA) (9)
- Moet een aanspeelpunt zijn voor het hele team; steeds werken om de dieptepass gespeeld te krijgen.
- Niet te ver in de bal komen of alleen maar diep gaan; juist schuin in de breedte aanspeelbaar zijn.
- Stimuleren tot het maken van een individuele actie, maar daarnaast ook oog hebben bijsluitende m'velders.
- Altijd voor het doel verschijnen om af te ronden na een voorzet; de drang hebben om te willen scoren.

Vanaf de C-junioren
- Gebruik maken van de loopactie in de breedte om uiteindelijk diep te gaan (breedte-diepte-actie).

Vanaf de B-junioren
- Maken van een tegengestelde loopactie t.o.v. de bal om in de rug van de CV te komen (contra loopactie).
- Via schijnacties (lichaamsschijnbewegingen) vrijkomen in het zestienmetergebied bij een voorzet.
- Duikt in de gaten wanneer een VA naar binnentrekt om de pass langs de zijlijn te ontvangen.ALLE AANVALLERS
- Veld zo groot mogelijk maken; het uitgangspunt moet zijn om 'uit elkaar' te blijven wanneer we aanvallen.
- Stimuleren van aanvallende acties (individuele acties of via 1-2 combinaties).
- Bezetting: afspreken dat spelers niet te dicht bij elkaar komen bij een voorzet, maar zich verdelen.

Vanaf de C-junioren
- Minimaal 3 spelers (2 aanvallers en een AM) moet voor het doel verschijnen bij een voorzet.

Vanaf de B-junioren
- De bezetting moet zo zijn dat elke soort voorzet (hoog, laag, 1e/2e paal, 11 mtr) verwerkt kan worden.
- Nog steeds worden aanvallende acties gestimuleerd, echter is het rendement nu essentieel.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb