Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Jeugdleider

De jeugdleider maakt het op organisatorisch gebied mogelijk dat een team optimaal kan presteren op het te spelen niveau.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Zorgt voor een goede en correcte presentatie van V.V. Den Ham.
 • Is ruim op tijd aanwezig voor wedstrijden.
 • Draagt zorg voor een goede voorbereiding van de wedstrijden.
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 • Houdt toezicht op het naleven van de gedragsregels en leer ze hiermee om te gaan.
 • Houdt toezicht in de kleedkamer en het schoonmaken hiervan.
 • Bewaakt het schema voor het wassen van de wedstrijdkleding.
 • Stimuleert sportief en correct gedrag.
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan het secretariaat en ouders.
 • Woont bij tijd en wijle een training van het team bij.
 • Ontvangt bij thuiswedstrijden de scheidsrechter en tegenstander.
 • Draagt zorg voor het invullen van het wedstrijdformulier en geeft de uitslag door.
 • Zorg dat het veld na de wedstrijd leeg is van gebruikte materialen.
 • Stelt zicht op de hoogte van zaken die van invloed zijn op het team (afgelastingen, wijzigingen, etc.)
 • Is aanwezig bij nevenactiviteiten van het team.
 • Is zuinig op kleding en andere materialen die V.V. Den Ham in bruikleen heeft gegeven.
 • Motiveert spelers en ouders bij het actief deelnemen aan activiteiten.
 • Stelt het belang van het team voorop.
 • Is bereid te investeren in kennisverbreding t.b.v. zichzelf en V.V. Den Ham.
Communicatie:

 • Communiceert met de jeugdcoördinator en de HJO.
 • Woont jeugdleidervergaderingen bij.
 • Verstrekt informatie aan spelers/ouders over zaken die rondom het team spelen.
 • Is aanspreekpunt voor spelers en ouders.
Profiel:

 • Kennis van jeugdvoetbal is een pré.
 • Stimulerende persoonlijkheid.
 • Goede contactuele en organisatorische eigenschappen.
 • Afspraken nakomen.