Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Doelstellingen
ALGEMENE DOELSTELLING

V.V. Den Ham biedt de mogelijkheid om ieder jeugdlid zoveel mogelijk plezier te laten beleven binnen de voetbalvereniging en schept daarnaast de voorwaarden voor alle jeugdspelers om zich optimaal te kunnen in ontwikkelen in het voetballen. We maken hierbij onderscheid tussen selectieteams (meer prestatiegericht) en niet-selectieteams (recreatieve teams).

Naast de algemene doelstellingen zijn er korte en lange termijn doelen opgesteld voor de vereniging. Korte termijn doelen zijn doelen die in het seizoen 2013/2014 uitgevoerd moeten zijn/worden. Onder lange termijn doelen verstaan we doelen die in 2018 gerealiseerd moeten zijn.


KORTE TERMIJN DOELENLANGE TERMIJN DOELEN

Selectieteams

Niet-selectieteams
Spelers moeten met plezier de wedstrijden en trainingen volgen. Hierbij moet niet het belang van deze teams onderschat worden. Een goede aansluiting tussen selectieteams en niet-selectieteams is juist binnen de jeugdopleiding van grote waarde.