Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Gedragregels
Naast de algemene gedragsregels gelden er binnen V.V. Den Ham voor meerdere groepen specifieke gedragsregels. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar worden ze ook op aangesproken. Binnen V.V. Den Ham onderscheiden we specifieke gedragsregels voor de volgende doelgroepen:

 • de (jeugd)spelers
 • de ouders/verzorgers
 • de trainers en begeleiders (recreatief en prestatief)
 • de scheidsrechters/wedstrijdleiders
 • de toeschouwers
 • de bestuurders en commissieleden
Belangrijk bij V.V. Den Ham

 • Het beleid en de regels van V.V. Den Ham worden regelmatig met bestuur, spelers, trainers, coaches, supporters en ouders besproken en zorgvuldig onder de aandacht gebracht o.a. via cursussen en onze website.
 • Aan nieuwe leden, en bij jeugdleden ook aan de ouders, worden vooraf de regels die V.V. Den Ham hanteert duidelijk gemaakt.
 • Wij stimuleren onze jeugd en de ouders iets te doen voor de club en zorgen voor een leuke opleiding en gepaste waardering.
 • Bij wangedrag van de jeugd praten we altijd met de ouders. Leden die problemen veroorzaken, worden apart aangesproken door een van de bestuursleden.
 • Bij een overtreding van de regels wordt opgetreden zoals is afgesproken en volgen zonodig sancties.

Maak een Gratis Website met JouwWeb