Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Materiaal
De materiaalcommissie (MC) bestaat uit Tonny Kamphuis, Hans Plaggenmars en Harry Holweg. Vanaf juni 2009 houden zij zich bezig met al het materiaal voor training en wedstrijden voor alle teams.

Twee keer per jaar (begin van het seizoen en in de winterstop) controleert de MC het materiaal in de kastjes en containers in het materiaalhok. Wat versleten is wordt vervangen en wat ontbreekt wordt aangevuld. Ook in de rest van het jaar kunnen trainers/leiders bij de MC terecht als een bal of waterzak lek is of als iets is versleten of zoekgeraakt.

Aan het eind van het seizoen neemt de MC de tas met wedstrijdshirts in, controleert deze op volledigheid van shirts, keeperskleding, handschoenen en aanvoerdersband. Voor het volgende seizoen worden de materialen weer uitgedeeld aan de (nieuwe) leiders. Als leiders aan het eind van een seizoen stoppen neemt de MC van hen ook de sleutels in van sleutelplan/kastjes/containers en de jassen (zomer en winter).

Voor een snelle afhandeling is het de bedoeling via email te communiceren met de MC. Zij reageren op korte termijn en meestal kunnen de gevraagde materialen binnen enkele dagen geleverd worden (de MC heeft bijna alles op voorraad)! Daarbij wordt er geen verschil gemaakt tussen prestatie- en recreatieteams: alle teams krijgen dezelfde hoeveelheden en kwaliteit. Tevens kan het kader de MC aanspreken op 'de Rohorst'. Zaterdagochtend zijn ze meestal wel aanwezig.

De vereniging wil dat de materialen goed voor elkaar zijn. De MC draagt daar haar steentje aan bij. Hier staat tegenover dat van voetballers en leiders mag worden verwacht dat ze met respect omgaan met de aan hen toevertrouwde spullen. Pak materialen pas uit de kastjes/containers als je ze direct gaat gebruiken en laat ze niet een tijd onbeheerd ergens op het sportpark staan. Te vaak zien we dat nog gebeuren, ook door prestatieteams. Berg de materialen na gebruik ook direct weer op en ga niet eerst koffiedrinken of wedstrijdpapieren invullen. Ga verantwoord om met de spullen van de vereniging: je loopt al snel met honderden euro’s aan materialen rond!

Wij hopen dat jullie tevreden zijn over de werkwijze van de MC. Mochten jullie suggesties ter verbetering hebben dan staat de MC hier open voor.

Contact: materiaalcommissie@vvdenham.nl