Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Wedstrijden

Op de onderliggende pagina's wordt de visie gegeven over het spelen van de wedstrijden van voetbalvereniging Den Ham. Hiermee proberen we als vereniging in te gaan op de behoeftes van de vele vrijwillige kaderleden binnen V.V. Den Ham door handreikingen te geven ten aanzien van de voorbereiding naar en het spelen van de wedstrijd.

Doormiddel van deze subpagina's verwachten wij dat spelers nog beter begeleid worden voor, tijdens en na de wedstrijden overeenkomend met de visie van V.V. Den Ham. Uiteraard wordt ook hier onderscheid gemaakt tussen de verschillende leeftijdsgroepen.

Het belangrijkste onderdeel bij de wedstrijden is de speelwijze. Binnen V.V. Den Ham dient de jeugd één speelwijze te hanteren, deze is derhalve als rode draad terug te vinden door de gehele jeugdafdeling. Daarnaast komen er verschillende onderdelen aan de orde die allen direct of indirect te maken hebben met een spelen van wedstrijden.

Door al het bovenstaande hopen we ons kader nog beter te ondersteunen in het begeleiden van de jeugspelers bij de wedstrijden. Uiteindelijk met de doelstelling de jeugdspelers en wedstrijden naar een nog hoger niveau te tillen.