Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Keeperstrainer

De keeperstrainer is verantwoordelijk voor het specifiek trainen, coachen en begeleiden van jeugdkeepers met als doel de keeper verder te ontwikkelen.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Geeft training aan 2,3 of 4 keepers tegelijk.
 • Bekijkt wedstrijden van de trainen keepers en bespreekt deze.
 • Geeft trainingen volgens het Technisch Jeugdplan van V.V. Den Ham.
 • Is bereid te investeren in kennisverbreding t.b.v. van zichzelf en V.V. Den Ham.
 • Houdt toezicht op het naleven van de gedragsregels.
 • Neemt deel aan interne cursussen.
Communicatie:

 • Geeft advies aan het HJO en jeugdcoördinator betreffende de keepers.
 • Voert beoordelingsgesprekken met keepers.
 • Overlegt regelmatig met de staf over de keeper zijn ontwikkeling.
 • Neemt deel aan het trainersoverleg en bespreekt de ontwikkeling van de keepers.
 • Onderhoud contact met de trainers, HJO en jeugdcoördinator.
Profiel:

 • Bij voorkeur in het bezit van een keeperstrainersdiploma.
 • Ervaring als keeper is een pré.
 • Kennis van jeugdvoetbal.
 • Werkt volgens het Technisch Jeugdplan van V.V. Den Ham.
 • Goede contactuele en organisatorische eigenschappen.
 • Didactische vaardigheden.
 • Representatief.