Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Koppen

Een technische vaardigheid welke vaak tijdens de trainingen minder aandacht krijgt is het koppen. Omdat het niet voor iedereen weggelegd is om goed te kunnen koppen en in het hedendaagse voetbal de standaardsituaties een steeds belangrijkere rol gaan spelen, is het van belang het aspect “koppen” regelmatig terug te laten komen tijdens de trainingen.TRAININGSCONSEQUENTIES PER LEEFTIJDSGROEP

Om een zo’n groot mogelijk succes te krijgen geeft V.V. Den Ham per leeftijdsgroep aan hoe het koppen getraind dient te worden. Elke leeftijdsgroep kan zich hierdoor op zijn eigen niveau ontwikkelen in het koppen. Een leidraad om onze jeugdspelers nog beter via een rode draad op te leiden. Het is echter aan de trainer te bepalen aan welk niveau de spelersgroep toe is. ‘’Niet de kalenderleeftijd, maar de biologische leeftijd (ontwikkelingleeftijd), telt”.

Vanaf de F-jeugd
Bij de F- en E-jeugd wordt er binnen V.V. Den Ham niet gericht getraind op het thema 'koppen'.

Vanaf de D-jeugd
Bij de D- en C-jeugd wordt het koppen in eenvoudige organisatievormen aangeleerd. In deze vormen zitten veel herhaalmoment, waardoor de kopbeweging talloze keren in een kort tijdsbestek wordt uitgevoerd. Doordat spelers in deze leeftijdsgroep nog kracht missen zal de trainer geen grote afstanden hanteren. Derhalve ligt de nadruk vooral op de technische uitvoering van het koppen.

Vanaf de B-jeugd
Naast de oefenstof zoals onder 'Vanaf de D-jeugd' genoemd is, worden nu ook vormen aan de orde gesteld waarbij in eenvoudige organisaties, met veel herhaalmomenten, het koppend afwerken op doel wordt getraind. Door de toegenomen kracht kan de trainer kiezen voor grotere afstanden dan bij de D- en C-jeugd. Daarnaast is de trainer veeleisend in de technische uitvoering van het koppen.


ACCENTEN

Binnen V.V. Den Ham coachen alle trainers met dezelfde accenten, terwijl we het thema koppen trainen. Voor dit thema zijn dit de volgende accenten:

  • De timing – het juiste moment het hoofd naar voren bewegen en/of afzetten om de bal op het hoogste punt te raken.
  • Ogen open – altijd zicht houden op de bal en de omgeving rondom de bal.
  • Raken met het voorhoofd – essentieel om de bal een bepaalde richting op te sturen.
  • De bal snelheid meegeven – armen gebruiken en het hoofd richting de bal bewegen om kracht te zetten.
  • Vanuit de nek koppen – niet de bal gewoon op het hoofd laten stuiteren, maar vanuit de nek koppen.