Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Tactiek
In de voorgaande documenten is een duidelijke visie naar voren gekomen over de speelwijze van V.V. Den Ham. Om deze speelwijze ook daadwerkelijk te realiseren is het trainen hierop van essentieel belang. De doelstelling van V.V. Den Ham is om in de regio herkenbaar voetbal te spelen. Om deze doelstelling uiteindelijk waar te maken hebben wij gemeend om het trainen op de speelwijze verder te ontwikkelen en uit te diepen.
 
V.V. Den Ham heeft het trainen van de speelwijze onderverdeeld in vijf thema's. Deze thema's bestaan allen uit een aantal stappen waarin de oefenstof is ingedeeld. Per leeftijdsgroep zijn daarbij duidelijke richtlijnen gesteld in welke stap(pen) de speelwijze getraind moet worden. Daarnaast werken we binnen V.V. Den Ham met een schema 'didactische aanpak' waarin de mate van belangrijkheid van de thema's per leeftijdsgroep is vastgelegd. Naarmate spelers ouder worden is daarin te zien dat steeds meer aandacht uit moet gaan naar het trainen van de speelwijze.
 
Al het bovenstaande moet er aan bijdragen een bepaalde structuur aan te brengen in het trainen van de speelwijze, zodat trainers niet elk jaar weer 'opnieuw' hoeven te beginnen. Tevens ontstaat hierdoor een methodische opbouw voor de ontwikkeling van de speelwijze van de V.V. Den Ham. Een leidraad waar onze jeugdtrainers zich aan moeten houden. Het geeft hen handvaten om onze jeugdspelers nog beter op te leiden volgens een rode draad.
 
We zijn ons er echter van bewust dat het niveau van een leeftijdsgroep per seizoen behoorlijk kan verschillen. Derhalve kan het zo zijn dat een aantallen 'einddoelen' of stappen niet haalbaar zijn voor een bepaalde leeftijdsgroep, waardoor de aspecten van een leeftijdsgroep lager beter bij het niveau van die lichting past. Omgedraaid geldt het natuurlijk ook; bij een sterke lichting kan het soms wenselijk zijn om bepaalde aspecten van een leeftijdsgroep hoger te behandelen. Het is aan de trainer in te schatten waar de spelersgroep aan toe is, om hier vervolgens verstandig en naar eigen inzicht mee om te gaan.
 

Maak een Gratis Website met JouwWeb