Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
D-pupillen

De D-pupillen bevinden zich in de leeftijd van 11 tot 13 jaar.


ALGEMENE KENMERKEN


  1. Harmonische lichaamsbouw en begin van spierontwikkeling.
  2. Goede coördinatie.
  3. Meer oog voor samenspel en combinaties.
  4. Proberen zich te meten met anderen.
  5. Kunnen in groepsverband een doel nastreven.
  6. Kritisch voor eigen prestatie en die van anderen.

Bij de D-pupillen neemt de kritiek op eigen prestaties en die van anderen toe. Ze stellen hoge eisen. Let erop dat dit niet ten koste gaat van het plezier. D-pupillen vinden het prettig om individuele aandacht te krijgen, ze zijn leergierig en over het algemeen sterk gemotiveerd, zorg ervoor dat ze dat ook blijven. Ze zijn enthousiast en meestal goed aanspreekbaar. D-pupillen krijgen meer oog voor samenspel en combinaties. Ook de handelingen die bij bepaalde taken posities horen worden duidelijk zichtbaar. Tevens hebben ze een grote aanleg om techniek te leren en kunnen ze voorbeelden snel na doen. Daarbij heeft deze leeftijdsgroep de drang tot het nadoen van idolen. Vaak hebben ze ook zelfoverschatting, “dat kan ik wel’’.


FYSIEK

Deze leeftijdsgroep heeft een ideale lichaamsverhouding, dit zorgt voor een probleemloze coördinatie. D-pupillen hebben de ideale leeftijd om de lichaamscoördinatie sterk te verbeteren. Als (verlenging van de) warming-up of als tussenvorm kiest de trainer regelmatig voor loopscholing doormiddel van de loopladder of andere hulpmiddelen om de lichaamscoördinatie te verbeteren. Ook tik- en reactiespelen kunnen nog aan de orde worden gesteld.


AANDACHTS-/UITGANGSPUNTEN TRAININGSSTOF

D-pupillen willen de bal tegemoet gaan en laten geen bal voorbij gaan. Belangrijk bij deze leeftijdsgroep is het zo snel mogelijk onder controle krijgen van de bal. Het ontwikkelen van de technische vaardigheden blijft dus het belangrijkste onderdeel. Train hierbij ook onder druk, zodat ze zich ontwikkelen om lichaam tussen de bal en de tegenstander te houden. Echter zullen de spelers zich nu ook moeten gaan ontwikkelen in de speelwijze van V.V. Den Ham in zowel het aanvallen als ook het verdedigen. Tevens is het vrijlopen belangrijk; naar de bal, van de bal af (diep lopen), stap links of rechts, achter de tegenstander vandaan. Leg het accent op samenspel/teamverband. Bij D-pupillen is de bewegingsdrang groot, dus zorg voor weinig stilstand tijdens de training. Daarnaast neemt het balgevoel toe, speel daar op in met vele pass- en ontvangoefeningen om dit nog sterker te ontwikkelen.


TIPS BEGELEIDING/TRAINING

Praatje, plaatje, daadje. Geef een duidelijke uitleg, geef daarbij een voorbeeld waar ze naar kunnen kijken en dan zelf laten uitvoeren. Zorg voor voldoende variatie. Benadruk de individuele ontwikkelingen en niet de wedstrijd of onderlinge strijd. Houd bij de begeleiding rekening met het taalgebruik van kinderen, dus gebruik geen moeilijke woorden. En stel altijd duidelijke regels.


Maak een Gratis Website met JouwWeb