Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Sjabloonvormen

In de voorgaande documenten is een duidelijke visie naar voren gekomen over de speelwijze van V.V. Den Ham. Om deze speelwijze ook daadwerkelijk te realiseren is het trainen hierop van essentieel belang. Een belangrijk onderdeel om bepaalde patronen in te slijpen tijdens het aanvallen zijn de sjabloonvormen. Deze vormen vertrekken vanuit specifieke posities op het veld en worden op het juiste speeldveldgedeelte georganiseerd. Vaak eindigen deze vormen met het afwerken op doel. Bij vertaling worden zoveel mogelijk ingrediënten van de wedstrijd overgenomen. 


HOE DOEN WE DIT IN DE PRAKTIJK?

 
Om een zo’n groot mogelijk succes te krijgen geeft V.V. Den Ham per leeftijdsgroep aan hoe de sjabloonvormen getraind dient te worden. Elke leeftijdsgroep kan zich hierdoor op zijn eigen niveau ontwikkelen in de speelwijze. Een leidraad om onze jeugdspelers nog beter via een rode draad op te leiden. Het is echter aan de trainer te bepalen aan welk niveau de spelersgroep toe is. ‘’Niet de kalenderleeftijd, maar de biologische leeftijd (ontwikkelingleeftijd), telt”.

Vanaf de F-jeugd
Bij de F- en E-jeugd trainen we niet gericht, via sjabloonvormen, op de speelwijze.

Vanaf de D-jeugd
Bij de D-jeugd gebruiken we in principe geen sjabloonvormen op de speelwijze te trainen. Vanaf de C-jeugd kan de trainer kiezen voor sjabloonvormen voor het inslijpen en afstemmen van loopacties of de speelwijze. In principe zijn alle sjabloonvormen geschikt om te trainen bij de C-junioren. Doordat een C-speler nog niet de kracht heeft van een B- of A-speler zal je echter als trainer rekening moeten houden met de onderlinge afstanden.
 

Vanaf de B-jeugd
Bij de B- en A-jeugd zijn alle sjabloonvormen geschikt voor het aanleren of inslijpen van bepaalde patronen. Doordat de B- en A-spelers over voldoende kracht beschikken kan de trainer nu wedstrijdechte afstanden aanhouden.


ACCENTEN

Binnen V.V. Den Ham coachen alle trainers met dezelfde accenten, terwijl we het thema basistechniek trainen. Voor dit thema zijn dit de volgende accenten: 

  • Alle leerdoelen m.b.t. de speelwijze.
  • Altijd vragen vanuit de vooractie.
  • Afstemming tussen het inspelen van de bal en de vooractie.
  • Vragen om de bal en nacoachen van de bal.
  • Afstemmen van loopacties op elkaar.
  • Duidelijk zijn in de loopactie waar de bal gespeeld dient te worden (bal in de voet, diep, etc.)