Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Trainingen

Op de onderliggende pagina's wordt de visie gegeven over de opzet van de trainingen voor de voetbalvereniging Den Ham. Hiermee proberen we als vereniging in te gaan op de behoeftes van de vele vrijwillige kaderleden binnen V.V. Den Ham door handreikingen te geven om kwalitatief nog betere trainingen te geven.

Doormiddel deze subpagina's verwachten wij dat onze trainers een gestructureerde training kunnen aanbieden voor de spelers. Tevens zijn hiermee de trainingen van alle leeftijdsgroepen op elkaar afgestemd, waarbij rekening is gehouden met de leeftijdsspecifieke kenmerken.

De verschillende trainingsonderdelen, fysiek, techniek en tactiek, hebben we onderverdeeld in meerdere trainingsthema's en -stappen, waardoor elke jeugdspeler op zijn of haar eigen niveau wordt uitgedaagd. Binnen V.V. Den Ham werken we daarnaast met een didactische aanpak (op welk trainingsthema en stap(pen) moet per leeftijdsgroep de nadruk gelegd worden), geven we voor de pupillen en junioren aan hoe een training opgezet kan worden en wordt doormiddel van de 'gouden regels' aangegeven waar een goede training aan moet voldoen.

Door al het bovenstaande hopen we de trainers nog beter te ondersteunen in het geven van trainingen aan onze jeugdspelers. Uiteindelijk met de doelstelling de jeugdspelers en trainingen naar een nog hoger niveau te tillen.