Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Per leeftijdsgroep
D- EN C-JEUGD

Spelers komen over van het 7 tegen 7 naar het spelen van 11 tegen 11. Een belangrijke doelstelling is derhalve dat D/C-spelers leren wat het betekent om vanuit een juiste veldbezetting/organisatie te spelen, waarbij het veld groot of klein te maken een prominente rol speelt. Bij V.V. Den Ham zijn we voorstander van een dominante, dus positief ingestelde speelwijze met een goed uitgevoerd positiespel. Zeker de D/C-jeugd moet niet bij voorbaat het zogenaamde ‘anti-voetbal’ spelen, omdat daarmee het beste resultaat geboekt kan worden. Gaan we bij de D-jeugd uit van het spelen met een vlak middenveld, vanaf de C-jeugd spelen we met een middenveld in de punt naar voren of bij voorkeur in de punt naar achteren. Verder is het belangrijk in de speelwijze van V.V. Den Ham dat spelers komen met individuele oplossingen, deze moeten dan ook door de trainer gestimuleerd en geaccentueerd worden. Juist in deze leeftijdsgroepen moet de trainer een situatie creëren dat spelers fouten mogen en durven maken. Spelen we bij de D-jeugd nog met een vrije man voor of achter de verdediging, vanaf de C-jeugd spelen we met onze CV’s naast elkaar en passen we zoneverdediging toe. Daarnaast verwachten we bij de D/C-jeugd dat er volledige pressie wordt gespeeld op de helft van de tegenstander. Als zou je als trainer bij de C-junioren in bepaalde wedstrijden kunnen afspreken in welk gebied er als team wordt drukgezet. Hieronder volgen nog een aantal algemene accenten voor het aanvallen (A) en verdedigen (V) behorende bij de D/C-jeugd.

 1. Op elke positie attent zijn om er onder te komen bij een medespelers voor een eventuele terugpass /kaats.
 2. Spelers moeten diep denken en spelen. Een dieptebal gaat altijd voor een breedtebal.
 3. Het overslaan van een speler of linie, zowel horizontaal als verticaal (vanaf de C-jeugd)
 4. Alle spelers, op elke positie, moeten kennismaken met het principe rugdekking (kantelen/knijpen)
 5. Spelers dekken aan de binnenkant. We schermen dus altijd de lijn tussen tegenstander en het doel af.
 6. Spelers wachten niet af, maar nemen altijd initiatief door agressief vooruit te verdedigen.
 7. Speelt de tegenstander 1:4:4:2, dan spelen wij 1:3:4:3.

B- EN A-JEUGD

Naarmate de junioren het seniorenvoetbal naderen komt het winnen van wedstrijden steeds meer centraal te staan. Bij de C/D-jeugd is het aanleren van de opbouw een doel op zich, terwijl het bij de A/B-jeugd de bedoeling is om steeds minder risico te nemen. Daarnaast moeten spelers leren vanuit hun functionele techniek te spelen en zich er van bewust worden dat alle voetbalacties rendement moeten opleveren. Dit alles mag echter niet ten koste gaan waar V.V. Den Ham voor staat; een dominante, creatieve en positief ingestelde speelwijze, waarbij de trainer veeleisend is op een goed uitgevoerd positiespel. Tegenstanders zijn in staat zich beter te organiseren waardoor het roterend middenveld en een hoge balcirculatie belangrijke accenten zijn om aanspeelpunten te creëren. Ook het overlappen van onze vleugelverdedigers neemt een belangrijke rol in bij de A/B-jeugd. Verdedigend spelen we nu met onze vier verdedigers in de zone. Ook van de andere linies wordt verwacht dat zoveel mogelijk de eigen formatie wordt gehandhaafd. Linies moeten niet door elkaar heen lopen, maar spelers worden van elkaar overgenomen. In tegenstelling tot de D/C-jeugd is het bij de A/B-jeugd wel gepast om op momenten in te zakken en van daaruit snel om te schakelen na balverovering, omdat het winnen van wedstrijden nu centraal staat. De trainer houdt daarom tijdens het drukzetten rekening houdt met externe factoren. Er worden duidelijke afspraken gemaakt in welk gebied pressie wordt gespeeld. Daarnaast is de omschakeling een belangrijke factor bij de A/B-jeugd. Hieronder volgen nog een aantal algemene accenten voor het aanvallen (A) en verdedigen (V) behorende bij de A/B-jeugd.

 1. Essentieel voor een goed positiespel is de 3e man. Spelers moeten oog hebben voor en zoeken naar de 3e man.
 2. De wisselpass is een belangrijk wapen om het spel snel te verplaatsen van de ene naar de andere kant.
 3. Alle spelers direct omschakelen na balverlies. Rouwmomenten moeten voorkomen worden.
 4. Altijd speler(s) voor je coachen. Het bewust en planmatig verdedigen is nu noodzakelijk.
 5. Speelt de tegenstander 1:4:4:2, pakken wij dit bij voorkeur op in de zone. Ook nu de eigen formatie handhaven.