Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Trainingsopbouw

Om het leerproces tijdens een training te verbeteren is het verstandig een training goed op te bouwen. Dat heeft wel voorbereiding nodig, dit kan niet "even op het veld". Eerst moet gekeken worden naar de groep: wie train je, welke leeftijd, welk niveau. Er zit bijvoorbeeld een groot verschil in het trainen van pupillen of junioren. De doelstelling van onze pupillen is er elke training op gericht de technische vaardigheden van de spelers te verbeteren, terwijl bij de junioren veel meer gekeken wordt naar het probleem wat zich in de wedstrijd voordoet. Echter zal elke trainer zoeken naar de juiste oefenstof om ervoor te zorgen dat de doelstelling gehaald kan worden. Hierna wordt de training uitgevoerd, met het accent van de coaching op de doelstelling. Op de onderliggende pagina's komt zowel de trainingsopbouw voor de pupillen als van de junioren aan de orde.