Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Jeugdcoördinator keepers