Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
(Jeugd)spelers
De volgende specifieke gedragregels m.b.t. de (jeugd)spelers zijn binnen V.V. Den Ham van toepassing:

 • Probeer altijd te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels en houd je aan gemaakte club- en teamafspraken.
 • Vind eerlijk en prettig spelen (goede sfeer) belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen.
 • Beïnvloed de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden maar waardeer hem of haar in doen en laten.
 • Wens voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander geluk en doe dit na afloop ook (bijv. met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent).
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat binnen vv Den Ham mogelijkheden bestaan te trainen, wedstrijden te spelen en gezelligheid te ervaren. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
 • Zie jezelf als gast van vv Den Ham:
  • Zet je fiets netjes in de fietsenstalling,
  • Voorkom onnodige verspilling van water of elektriciteit,
  • Toon optimale zorg voor vv Den Ham-eigendommen, kleding, ballen etcetera,
  • Gebruik de kleedkamers waarvoor ze bedoeld zijn. Niet roken in de kleedkamer,
  • Houd het clubhuis netjes, ruim de tafel op waaraan je gezeten hebt, berg tassen op in de rekken,
  • Houd het sportpark netjes,
  • Voorkom vernielingen en afval altijd in de prullenbakken.

AFSPRAKEN


De volgende specifieke afspraken voor de (jeugd)spelers zijn binnen V.V. Den Ham van toepassing:
 • Hou je aan de door de leiders aangegeven tijden van verzamelen en vertrek.
 • Bij verhindering voor een wedstrijd of training is men verplicht zich tijdig af te melden bij de trainer/leider.
 • Bij wangedrag zijn de begeleiders bevoegd passende maatregelen te treffen.
 • Zorg dat je voor een training minimaal 5 minuten voor aanvang op het trainingsveld aanwezig bent.
 • Alleen met toestemming van de trainer wordt het veld verlaten.
 • Op de training dient men sportkleding te dragen.
 • De spelers zijn verplicht de scheenbeschermers te dragen; het dragen van sieraden is verboden.
 • Na trainingen en wedstrijden wordt het aanbevolen om te douchen.
 • Het gedrag in de kleedkamer is te allen tijde fatsoenlijk en gedisciplineerd.
 • Het gebruik van mobiele telefoons en vergelijkbare apparatuur in de kleedkamers is verboden.
 • Ook in de kleedkamer blijven wij van andermans eigendommen af.
 • Het gehele team zorgt dat de kleedkamer schoon achter gelaten wordt; de leiders letten hier op.
 • Roken in de kleedkamer is ten strengste verboden.
 • Voetbalschoenen worden buiten schoon gemaakt en niet tegen de muren of onder de douche.
 • De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de tegenpartij.
 • Je bent zuinig op spullen van de vereniging.
 • Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.