Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Technische commissie

De Technische Commissie (TC) heeft als primair doel om sturing te geven aan de uitvoering, opvolging, controle en beheer van de jeugdafdeling conform het opgestelde Jeugdplan.

De volgende functies zijn onderdeel van de TC:

  • Voorzitter
  • Hoofd Jeugdopleiding
  • Algemene coördinator
  • Jeugdcoördinator A- en B-jeugd
  • Jeugdcoördinator D- en C-jeugd
  • Jeugdcoördinator E-jeugd
  • Jeugdcoördinator F-jeugd
  • Jeugdcoördinator jeugdkeepers

Elk lid zoals hierboven genoemd heeft hierbij zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Deze taken en verantwoordelijkheden worden per functie nader toegelicht in de onderliggende pagina's. De eindverantwoordelijkheid van de jeugdafdeling ligt bij de Jeugdvoorzitter.

De TC vergadert 1x in de 2 maanden op de laatste woensdag van de maand. Van elke vergadering worden er notulen gemaakt die uiterlijk een week na datum vergadering zijn gemaakt en verstuurd naar leden van de TC. Een week voor aanvang van de vergadering dienen agendapunten ingediend te worden bij de Voorzitter en zal deze een agenda rondsturen.