Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Leeftijdsspecifieke kenmerken

Op de volgende pagina's geven wij de leeftijdsspecifieke kenmerken van elke leeftijdsgroep aan. Wat zijn de algemene kenmerken, fysieke kenmerken, aandacht- en uitgangspunten en tips tijdens het begeleiden van deze leeftijdsgroepen.

Iedere trainer die bezig is met jeugd, moet er goed van doordrongen zijn, dat elke leeftijdsgroep zijn eigen specifieke kenmerken heeft. Rekening houdend, met het feit dat er gewerkt wordt met F-pupillen van 6/7 jaar tot en met een A-junior die bijna een volwassen individu is, zal het duidelijk zijn dat dit consequenties zal hebben voor de trainingen en begeleiding per leeftijdsgroep. Er wordt nog te vaak gedacht, dat voetbaltraining nagenoeg voor iedere leeftijdsgroep op dezelfde wijze gegeven kan worden. Niets is minder waar! Juist in de training kan een trainer tonen dat hij weet tot hoever hij wel en niet kan gaan; m.a.w. wat is verantwoord. Het is dus voor elke trainer belangrijk de specifieke kenmerken van zijn leeftijdsgroep te kennen om de voetbalcapaciteiten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en spelvreugde te creëren.


Maak een Gratis Website met JouwWeb