Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Leerdoelen verdedigen
Op deze pagina worden de taken per positie voor de teamfunctie "Verdedigen" aan de orde gesteld. Deze hebben we verdeeld in de teamtaken 'Doelpunten voorkomen' (D) en 'Storen' (S). Ook zijn er punten die betrekking hebben op beide (B) teamtaken.