Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Voorzitter

De voorzitter van de TC is er verantwoordelijk voor dat er op een goede manier invulling wordt gegeven aan het goedgekeurde beleidsplan (voetbalplan) van de V.V. Den Ham. Gedurende het seizoen zal hij intensief contact houden met iedereen die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het technische beleid binnen de vereniging.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Lid van het hoofdbestuur
  • Leidt de TC-vergaderingen en zorgt voor de agenda
  • Is direct betrokken bij het aanstellen van trainers voor alle selectieteams
Communicatie:

  • Rapporteert aan het Hoofdbestuur
  • Is aanspreekpunt voor alle leden van de Technische Commissie
  • Heeft intensief contact met de voorzitter van het Jeugdbestuur
Profiel:

  • Werkt volgens het Technisch Jeugdplan van V.V. Den Ham
  • Kennis en inzicht in de hedendaagse doelstellingen van het (jeugd)voetbal
  • Goede contactuele en organisatorische eigenschappen
  • Goed kunnen communiceren