Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Techniek

Het hedendaagse voetbal wordt sneller, de ruimtes om te voetballen steeds kleiner en het tactische vermogen neemt toe, hierdoor wordt er steeds meer gevraagd van de speler zijn technische vaardigheden. Om ons op langere termijn te kunnen onderscheiden van andere verenigingen heeft de V.V. Den Ham gemeend de techniektraining van de jeugdopleiding verder te ontwikkelen en uit te diepen.

V.V. Den Ham heeft de technische vaardigheden onderverdeeld in zes thema’s. Deze thema’s bestaan allen uit een X-aantal bewegingen en kennen daarnaast meerdere stappen waarin de oefenstof onderverdeeld is. Hiermee verwachten we elke speler of leeftijdsgroep op zijn eigen niveau te laten trainen. Daarnaast werken we binnen V.V. Den Ham met een schema 'didactische aanpak' waarin de mate van belangrijkheid van de thema's per leeftijdsgroep is vastgelegd.

Al het bovenstaande moet er aan bijdragen een bepaalde structuur aan te brengen in de techniektrainingen, zodat trainers niet elk jaar weer 'opnieuw' hoeven te beginnen. Tevens ontstaat hierdoor een methodische opbouw voor de ontwikkeling van de technische vaardigheden voor onze jeugdspelers. Een leidraad waar onze jeugdtrainers zich aan moeten houden. Het geeft hen handvaten om onze jeugdspelers nog beter op te leiden volgens een rode draad.

We zijn ons er echter van bewust dat het niveau van een leeftijdsgroep per seizoen behoorlijk kan verschillen. Derhalve kan het zo zijn dat een aantal 'einddoelen' of stappen in een bepaalde leeftijdsgroep niet haalbaar zijn, waardoor de aspecten van een leeftijdsgroep lager beter bij het niveau van die lichting past. Omgedraaid geldt het natuurlijk ook: bij een sterke lichting kan het soms wenselijk zijn om bepaalde aspecten van een leeftijdsgroep hoger te behandelen. Het is aan de trainer in te schatten waar de spelersgroep aan toe is, om hier vervolgens verstandig en naar eigen inzicht mee om te gaan.

Maak een Gratis Website met JouwWeb