Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Missie & visie

VV Den Ham wil iedereen de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar mensen zich thuis kunnen voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn.

Daarnaast wil VV Den Ham een vereniging zijn waar spelers zich kunnen ontwikkelen en waar continuïteit in het trainingsprogramma zit. Aan de basis van deze ontwikkeling staat een technisch en pedagogisch bekwaam kader die er zorg voor draagt dat iedereen kan sporten in een prettige en veilige omgeving.

Bij de standaard- en schaduwteams is presteren vanzelfsprekend van belang. Presteren betekent bij V.V. Den Ham het spelen vanuit een herkenbare speelwijze met een goed en verzorgd uitgevoerd positiespel. Daarnaast heeft V.V. Den Ham Fair Play hoog in het vaandel staan. Spelers, (bege)leiders, en trainers leveren dan ook een prestatie als:

  • Het individu zich in het team kan ontwikkelen
  • Er wordt gevoetbald in een 4-3-3 systeem vanuit een verzorgd positiespel
  • Trainingsvormen resulteren in kwalitatief beter voetbal (ageren ipv reageren
  • Ieder zich verantwoordelijk voelt voor het gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd
  • Ieder respectvol omgaat met elkaar, tegenstander, scheids- en grensrechter
  • Er een gezonde prestatiedrang heerst (zodat we stappen kunnen maken)

Maak een Gratis Website met JouwWeb