Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Trainingseisen
Vanuit de KNVB zijn er enkele eisen opgesteld waaraan elke voetbaltraining moet voldoen; ook wel de Zeister Visie genoemd. Deze eisen zijn:

  1. Voetbaleigen bedoelingen
  2. Veel herhalingen
  3. Rekening houden met de groep
  4. Juiste coaching

 1. Voetbaleigenbedoelingen
Zorg dat een training of oefening zoveel mogelijk lijkt op het spelletje voetbal. Dus zo veel mogelijk met de bal werken en elementen van samenspelen, doelgerichtheid en doelpunten maken of voorkomen in de oefenstof verwerken.

2. Veel herhalingen
Doen, doen en nog eens doen. Oefening baart kunst! Zorg er dus voor dat de kinderen zoveel mogelijk balcontact hebben (ieder kind een bal), geen lange wachttijden of -rijen (bij bijv. het afwerken) en veel beurten geven zodat ze veel kunnen oefenen. Zorg hierbij voor een goede planning en organisatie, denk er dus van te voren over na. En niet elke training hoeft altijd weer anders te zijn.

3. Rekening houden met de groep
Wanneer een trainer training geeft moet hij weten wie hij voor zich heeft staan en daar zijn training en oefenstof op aanpassen. Houd er rekening mee wat ze al wel of niet kunnen en of ze wel openstaan voor bijvoorbeeld overspelen. Bijvoorbeeld F-spelertjes hebben vaak al zoveel moeite met de bal, dat overspelen te veel gevraagd is: ze zijn al blij als de bal geraakt wordt. Bij E-spelers bijvoorbeeld mag je meer van de spelers verwachten.

4. Juiste coaching
De trainer moet de kinderen op de juiste manier bij het trainen betrekken. Niet alleen maar opdrachten laten uitvoeren: laat ze weten waarom, laat ze zelf mee ontdekken wat het voor nut heeft: stel vragen, laat ze zelf oplossingen bedenken (vraag en antwoord spel). Ook zal negatieve coaching vermeden moeten worden. Laat de spelers doormiddel van positieve coaching hun basiszelfvertrouwen ontwikkelen.

Naast de eisen die de KNVB aan een voetbaltraining stelt werkt V.V. Den Ham met een aantal extra voorwaarden waar een training aan moet voldoen. Ook deze moeten door onze trainers zoveel mogelijk gehanteerd worden tijdens het opleiden van onze spelers.

  1. Zorg voor een goede voorbereiding
  2. Zorg voor een goede uitleg
  3. Praatje - Plaatje - Daadje
  4. Zorg voor plezier
  5. Stimuleer voetbalbrutaliteit en tweebenigheid
  6. Creër winmomenten en succesbeleving

5. Zorg voor een goede voorbereiding
Een goede voorbereiding is het halve werk; het geeft namelijk rust voor de trainer en spelers. Weet als trainer het aantal aanwezige spelers, kies een te trainen thema/voetbalprobleem met bijbehorende oefenstof en probeer zoveel mogelijk oefenvormen voor de training (de organisatie) uit te zetten. Hierdoor kan de trainingstijd zoveel mogelijk nuttig besteed worden.

6. Zorg voor een goede uitleg
Wanneer je iets gaat vertellen tegen de spelers, zorg dan dat zij niet tegen de zon inkijken of dat er achter jou een drukte van mensen is. De aandacht van de spelers wordt dan snel afgeleid zodat jou uitleg maar half gehoord wordt met alle gevolgen van dien. Bij de uitleg is belangrijk dat de trainer "op het niveau van de spelers" gaat zitten. Zowel qua taalgebruik (ze moeten het wel snappen!) als letterlijk de hoogte: als spelers steeds omhoog moeten kijken, zal de concentratie eerder afnemen: ga dus als trainer gerust op je hurken zitten om op hetzelfde niveau te komen als je spelers (dit speelt vooral bij de E en F -pupillen).

7. Praatje - Plaatje - Daadje
Als je iets uitlegt, probeer dit dan met een voorbeeld te laten zien. En als je het zelf niet kan voordoen, laat dan een spelertje van wie je weet dat hij het wel kan, het voordoen. Leg de oefening dus eerst even kort uit, geef het voorbeeld en laat ze het daarna maar proberen. Als de oefening eenmaal goed loopt en de kinderen weten de bedoeling, kun je gaan starten met het geven van aanwijzingen. Dit principe wordt praatje - plaatje - daadje genoemd.

8. Zorg voor plezier
Plezier is de basis voor een snelle en de beste voetbalontwikkeling. Een plezierige training voorkomt dat spelers snel hun aandacht en concentratie verliezen. Belangrijk hierbij is om uitdagende oefenvormen aan te bieden aan onze jeugdspeler en hen op een positieve manier te benaderen.

9. Stimuleer voetbalbrutaliteit en tweebenigheid
In onze speelwijze speelt voetbalbrutaliteit, het initiatief nemen en creativiteit, een belangrijke rol. Ook het passen en trappen met twee benen, belangrijk voor het positiespel, is van belang in de speelwijze van V.V. Den Ham. Om dit op een juiste wijze te ontwikkelen is het stimuleren tijdens de trainingen door de trainer van groot belang.

10. Creër winmomenten en succesbeleving
Vaak vinden spelers een oefenvorm nog leuker als er punten mee te winnen zijn en er veel gescoord kan worden (wedstrijdelement): het maakt het spel spannender en motiveert ze meer om goed hun best te doen. Dat die punten soms willekeurig worden gegeven doet er dan niet toe. Dit kan helpen om een groep die zich moeilijk op een oefening kan concentreren te verbeteren.