Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
B-junioren

De B-junioren bevinden zich in de leeftijd van 15 tot 17 jaar.


ALGEMENE KENMERKEN


  1. Opnieuw een harmonieuze groei, belastbaarheid kracht en uithoudingsvermogen kan
  2. vergroot worden.
  3. Techniek en balgevoel komen weer terug.
  4. Coördinatie verbetert opnieuw.
  5. Verantwoordelijkheidsgevoel groeit.
  6. Kunnen het spel van zichzelf en anderen beter analyseren.
  7. Is op zoek naar zijn eigen ik, waardoor zelfvertrouwen afneemt.

De fase kenmerkt zich door de gevolgen van de soms grote veranderingen van het lichaam. De lengtegroei bij jongens zet zich verder door. Veel B-junioren zitten in de puberteit, met al de kenmerken daarvan, zoals lusteloosheid, onredelijkheid en humeurigheid. Deze leeftijdsgroep zet zich soms af tegen alles wat gezag vertegenwoordigt. Er is vaak de vraag 'waarom'. Tevens zijn zij kritischer naar hun eigen prestatie. Wanneer je hier goed op inspeelt, kan dit een leerzame periode zijn. In deze periode wordt ook vaak de basis gelegd voor het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid en inzicht in teambelangen. B-junioren krijgen een verhoogde belastbaarheid (kracht/uithoudingsvermogen) en een effectieve bewegingsloop. Let als trainer op groepsvorming, dit kan voorkomen bij B-junioren. Zorg dan voor een sterke teamgeest zodat niemand buitengesloten wordt. Voor de speler is winnen belangrijker dan ooit. Een fanatieke houding geeft nogal eens conflicten met medespelers, tegenstanders en leiding. In het spel probeert de B-junior nogal eens acties uit die weinig rendement voor het team opleveren. Het is een periode van uitproberen van zaken die echt bij het individu horen. Blijf als trainer ook nu de individuele ontwikkeling benadrukken.


FYSIEK

Het groeiproces heeft grote consequenties voor de blessuregevoeligheid. De spieren kunnen de groei van de botten maar nauwelijks bijhouden. Zorg dus bij de B-junioren voor een goede warming-up en neem zeker geen risico’s bij overbelasting en pijntjes. Om blessures tegen te gaan worden fysieke trainingen in de vorm van stabiliteitsoefeningen steeds belangrijker. De voorbereiding en de winterstop zijn ideale momenten om deze fysieke trainingen aan de orde te stellen, maar ook tijdens het seizoen mag dit niet ontbreken. Ook de loopscholing zal bij de B-junioren de nodige aandacht moeten hebben. Als verlenging van de warming-up kan de trainer dit onderdeel regelmatig terug laten keren.


AANDACHTS-/UITGANGSPUNTEN TRAININGSSTOF

Geef aandacht aan het ontwikkelen van teamtaken, taken per linie en taken per positie. Leg daarnaast de nadruk op het ontwikkelen van de individuele bijdrage aan het resultaat van de wedstrijd. Probeer dit ook individueel te bespreken met jouw spelers. Het ‘accent’ bij de B-junioren komt te liggen op het complete eisenpakket. Ze moeten de volledige speelwijze van V.V. Den Ham kunnen toepassen. Ga tijdens trainingen uit van kleine en grote wedstrijdvormen (en afgeleide vormen). Tevens is het trainen van kleine en grote systeemoefeningen van groot belang. Ook het trainen van het positiespel met het behorende passen- en ontvangen van de bal is van essentieel belang. Bij B-junioren wordt het rendement van de actie steeds belangrijker. Een spits moet doelpunten maken en de keeper zoveel mogelijk ballen tegenhouden. Wie is geschikt voor welke positie en taak?


TIPS BEGELEIDING/TRAINING

Denk aan het belang van de warming-up. Geef voor de aanvang van de training aan wat je wilt doen, dit motiveert B-junioren en ze weten waarover het gaat. Geef steeds kort uitleg en laat een voorbeeld zien. Leg het spel stil indien het niet goed gaat en geef vervolgens een korte uitleg. Blijf daarna coachen tot het beter gaat. Betrek jouw spelers bij het klaarzetten/opruimen van het materiaal. Ze zijn hier mede verantwoordelijk voor. Wees als trainer consequent in de benadering naar de spelers toe.


Maak een Gratis Website met JouwWeb