Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Didactische aanpak

Op deze pagina is de didactische aanpak van de jeugdopleiding van V.V. Den Ham te vinden. Hierin staat beschreven op welke thema's en onderdelen de trainer per seizoen de nadruk moet leggen. Doormiddel van plussen (1 (+) t/m 4 (+ + + +)) geven wij de mate van belangrijkheid per trainingsthema aan voor de betreffende leeftijdsgroep. Het aantal plussen komt overeen met de volgende waardering:

  • (4) + + + + (Zeer belangrijk)
  • (3) + + + (Belangrijk)
  • (2) + + (Redelijk belangrijk)
  • (1) + (Minder belangrijk)
Voorbeeld:
De F-pupillen hebben voor het thema 'basistechniek' het maximaal aantal plussen gekregen. De trainer van de F-pupil zal dus regelmatig een training verzorgen waarin dit thema terugkomt. Bij de CBA-junioren zal het thema 'basistechniek' in tegenstelling tot de F-pupillen sporadisch nog in de training ingepast worden. Het thema passen & ontvangen heeft over de gehele jeugdopleiding het maximaal aantal plussen gekregen, waardoor dit thema in elke leeftijdsgroep veel aandacht zal moeten krijgen.

De trainer is vrij om te kiezen wanneer hij een bepaald thema traint, maar zal hierbij wel onderstaand schema als leidraad moeten nemen. Het geeft hen handvaten om onze jeugdspelers nog beter op te leiden volgens een rode draad.
 
TRAININGSTHEMA'S
Leeftijdsgroep   PUPILLEN JUNIOREN
F E D C B A
FYSIEK
Coördinatietraining
Als (verlenging v/d) warming-up of als vorm tussen twee oefeningen
 in. Minimaal 10 - 15 min. per week besteden aan dit onderdeel.
Krachttraining
TECHNIEK
Basistechniek + + + + + + + + + + + +
Passen & ontvangen + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Verdedigen 1 tegen 1 1 training per maand volledig besteden aan het verdedigen 1 tegen 1
Aanvallen 1 tegen 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Koppen  - - + + + + + + + +
Afwerken op doel + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TACTIEK 
 Partijspel + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + +
 Systeemoefeningen         + + + + + + + + + + + + + + + + +
 Positiespelen - + + + + + + + + + + + + + +
 Sjabloonvormen - - + + + + + + + + + + + + +
 Diverse oefenvormen Eigen invulling door de trainer   

Afspraken behorende bij de didactische aanpak:
  • F, E en D-pupillen trainen voornamelijk techniek, C, B en A-junioren trainen voornamelijk de speelwijze.
  • Vanaf de C-junioren gaat het voornamelijk om het onderhouden en perfectioneren van alle technische vaardigheden.
  • Bij het onderdeel speelwijze besteedt je evenveel tijd voor het aanvallen als voor het verdedigen.
  • Wanneer we speelwijze aanvallen of verdedigen trainen, besteden we ook altijd aandacht aan het snel omschakelen.
  • Iedere training wordt afgesloten met een partijspel.

Maak een Gratis Website met JouwWeb