Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Afwerken op doel
Scoren is natuurlijk één van de belangrijkste onderdelen van het voetbal. Voorwaarde voor het maken van doelpunten is dat spelers de technische vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om af te werken op doel. Binnen V.V. Den Ham vinden wij het belangrijk dat spelers met beide benen leren schieten op doel. Daarnaast neemt het aantal kopdoelpunten in het huidige voetbal toe. Ook het koppend afwerken op doel zal derhalve regelmatig getraind moeten worden tijdens dit thema.


HOE DOEN WE DIT IN DE PRAKTIJK?

Om een zo’n groot mogelijk succes te krijgen geeft V.V. Den Ham per leeftijdsgroep aan hoe het afwerken op doel getraind dient te worden. Elke leeftijdsgroep kan zich hierdoor op zijn eigen niveau ontwikkelen in het afwerken op doel. Een leidraad om onze jeugdspelers nog beter via een rode draad op te leiden. Het is echter aan de trainer te bepalen aan welk niveau de spelersgroep toe is. ‘’Niet de kalenderleeftijd, maar de biologische leeftijd (ontwikkelingleeftijd), telt”.

Vanaf de F-jeugd
Bij de F- en E-jeugd kiezen we voor de basisvormen, de meeste eenvoudige organisaties, van het afwerken op doel. Spelers moeten leren de bal te schieten op doel vanuit een stilliggende bal, een rollende bal, vanuit een dribbel en vanuit een bal die naar ze toekomt rollen. Spelers hebben nog niet de kracht om vanaf grote afstand op doel te schieten, houdt hier als trainer rekening mee.

Vanaf de D-jeugd
Bij de D- en C-jeugd kiezen we, naast genoemde vormen 'Vanaf de F-jeugd', voor het afwerken op doel vanuit pass- en trapvormen. Ook hierin zal de trainer de verschillende manieren van afwerken, zoals bovengenoemd, moeten verwerken. De kracht van de spelers is toegenomen, maar nog steeds kunnen de (onderlinge) afstanden niet te groot worden gemaakt. Echter stelt de trainer nu wel hogere eisen aan het afwerken.

Vanaf de B-jeugd
Naast de oefenvormen zoals genoemd bij 'Vanaf de F-jeugd' en 'Vanaf de D-jeugd' kiezen we ook voor vormen waarbij het afwerken op doel vanuit een voorzet getraind wordt. Nog steeds moeten de verschillende manieren van afwerken aan de orde gesteld, met ook het koppend afwerken op doel. De trainer kan nu kiezen voor grotere (onderlinge) afstanden en is veeleisend in het afwerken.


ACCENTEN

Binnen V.V. Den Ham coachen alle trainers met dezelfde accenten, terwijl we het thema afwerken op doel trainen. Voor dit thema zijn dit de volgende accenten:

  • Spelers moeten met beide benen leren schieten
  • Inschatten van de balsnelheid om met de passen goed uit komen, om direct af te kunnen ronden.
  • Bal in het hart raken.
  • Spanning in de voet.
  • Standbeen iets voorbij de bal, dan blijft de bal laag.
  • Standbeen iets achter de bal en raak de bal aan de onderkant, dan gaat de bal omhoog.
  • Doorzwaaien met het schietbeen.
  • De overgang van het aan komen lopen naar het schieten moet vloeiend verlopen.
  • Oog hebben voor de positie van de keeper, wellicht kan je een 'hoekje' uitzoeken.

Maak een Gratis Website met JouwWeb