Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Het kledingleaseplan

Via het team krijgt elk spelend lid van V.V. Den Ham een kledingpakket in bruikleen bestaande uit een shirt, broek, voetbaltas en sokken. Voor de keeper is er een keepers tenue. De shirts, voetbaltas en kousen zijn voorzien van het V.V. Den Ham logo. De shirts en tassen zijn ook zoveel mogelijk voorzien van een sponsoropdruk. Voetbalschoenen, scheenbeschermers en keeperhandschoenen behoren niet tot het pakket.

Kosten voor (ouders van de) leden
De vergoeding voor het in bruikleen geven van het tenue en de tas bedraagt momenteel circa € 1,80 voor pupillen en C- junioren en circa € 2,- voor A- en B-junioren en senioren. Het prijsverschil zit in de maatvoering van het tenue en de grote van de tassen. Hierbij wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 4 jaar. De kosten van voorfinanciering en een kleine risico-opslag zijn hierin meegenomen. De vergoeding wordt in de contributie verwerkt. Na elke termijn van 4 jaar volgt een hercalculatie, die automatisch in de contributie zal worden verwerkt.

Juridisch
De tenues worden door V.V. Den Ham aan haar spelende leden in bruikleen gegeven en blijven eigendom van V.V. Den Ham. Na 4 jaar wordt bekeken of het tenue geheel of gedeeltelijk aan vervanging toe is.

Logistiek
De shirts en tassen worden per team beschikbaar gesteld en worden vernieuwd conform de 4-jaars cyclus. De sokken en broekjes worden conform een 2-jaars cyclus vernieuwd. De shirts blijven in de teamtas per team. Het beheer en wassen van de shirts is een teamverantwoordelijkheid, te regelen door de leiders. In elke teamtas zit een wasvoorschrift. De broek en sokken worden aan het begin van de 4 jaarsperiode per individu uitgereikt (via de leider) en dienen door de speler zelf gewassen te worden. Wij willen benadrukken dat de sokken en het broekje bedoeld zijn voor wedstrijden en niet voor trainingen!

Aan het eind van het seizoen blijft de teamtas (incl. shirts) bij het team en is het team verantwoordelijk dat de teamtas compleet is. Indien een speler aan het eind van het seizoen naar een ander team gaat, dient hij de tas bij de leider in te leveren (dit i.v.m. sponsoruitingen op tas). Het jaar erop zal hij een nieuwe tas van het nieuwe team uitgereikt krijgen.

De broek en sokken blijven gedurende de 4-jaars cyclus bij het spelend lid. Indien iemand tijdens de 4 jaarsperiode stopt, dient hij of zij de broek en sokken in te leveren.

Indien er sprake is van verlies of beschadiging zal het team, de ouder of de speler zelf voor vervanging moeten zorgen via de tenue-uitgifte in onze clubshop. Dit om uniformiteit te handhaven.

Ook V.V. Den Ham en de sponsors worden er beter van!
Shirtsponsors betaalden tot nu toe de aanschaf van relatief dure tenues en betaalden daarnaast een bijdrage voor shirtsponsoring. Deze sponsorbijdragen aan de vereniging waren met name voor niet selectieteams gering (indien deze al een sponsor hadden!), eenvoudigweg omdat we al blij waren als ondernemers lagere teams van kleding wilden voorzien. Nu de tenues en tassen via het kledingleaseplan worden geleverd, hoeft een sponsor voor de aanschaf niet meer diep in de buidel te tasten. Zo kan de VV Den Ham gedurende 4 jaar een hogere jaarlijkse bijdrage vragen voor het sponsoren van de shirts en/of tassen. Voor de leden verdwijnt het stukje ‘ongelijkheid’ en loopt iedereen in een schitterend tenue.

Verkoop reclame op shirt
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de verkoop van reclame op de shirts, tassen en trainingspakken. De contactpersonen voor sponsoren zijn namens de sponsorcommissie Ronnie Bosch en Dennis Bosch. Zij zijn ook te bereiken per mail sc@vvdenham.nl.

Samenvatting kledingleaseplan
  • Ieder team heeft hetzelfde tenue. Hiermee wordt een professionele uitstraling van de vereniging bereikt.
  • Ieder spelend lid krijgt een VV Den Ham voetbaltas.
  • Gelijkwaardige behandeling van talenten en minder getalenteerden.
  • Lagere aanschafkosten door hogere korting a.g.v. schaalvergroting.
  • Altijd een tenue beschikbaar ook indien er geen sponsor gevonden wordt.
  • Sponsoren kunnen tegen relatief lagere kosten hun steentje bijdragen aan onze vereniging.