Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Interne scout

De interne scouting heeft als taak om de het gedrag en de kwaliteit van spelers en trainers te observeren en beoordelen.

Taken en verantwoordelijken:

 • Bezoekt trainingen en wedstrijden van de toegewezen leeftijdscategorie.
 • Beoordeelt spelers op mentaal, technisch, tactisch en fysiek vlak.
 • Observeert en beoordeelt het gedrag van trainers tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Beoordeelt de capaciteiten van een team in de meest brede zin van het woord.
 • Beoordeelt de capaciteiten van het begeleidingsteam.
 • Adviseert de technische jeugdcoördinator tijdens de teamindelingen.
Communicatie:

 • Bespreekt de bevindingen leeftijdscategorie met de overige leden van de interne scouting.
 • Bespreekt de bevindingen leeftijdscategorie met de verantwoordelijk technisch coördinator.
 • Neemt deel aan vergaderingen die gaan over de indeling van de spelers.
Profiel:

 • Kennis van jeugdvoetbal.
 • Goede contactuele en organisatorische eigenschappen.
 • Didactische vaardigheden.
 • Representatief.
 • Voor een uitgebreide versie zie selectiebeleid - interne scouting.