Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Van junior naar senior
Tot de overgang naar de senioren doorlopen de meeste voetballers toch in min of meer beschermde sfeer de pupillen- en juniorenperiode. Er is van huis uit volop aandacht van de ouders. Vanuit de vereniging wordt er gezorgd voor een (gediplomeerde) trainer en meestal twee leiders per team. Na de juniorentijd komt de voetballer toch zelfstandiger in het voetballeven te staan. Als hij niet voldoende getalenteerd is, 'verdrinkt' hij meestal in één van de seniorenteams.

Met deze wetenschap is het de taak van het jeugdbestuur en Technische Commissie, om deze A-junioren voor te bereiden op hun seniorenperiode. Het is dan noodzakelijk deze jongens in het voorjaar bij elkaar te roepen en onderstaande punten onder de aandacht te brengen.

  • Ander voetbalmilieu
  • Andere trainingsintensiteit en -weerstand
  • Selectie-indeling prestatief
  • Selectie-indeling recreatief
  • Trainingstijden
  • Wensen/verlangens/vragen aanhoren m.b.t. teamindeling
Ook een doelstelling van het jeugdplan is het waarborgen van de getalenteerde jeugdspelers naar de senioren. Het is van groot belang de spelers met de nodige talenten tijdig te laten proeven aan het voetballen bij de senioren. Dit kan gerealiseerd worden via wedstrijden van het talententeam o.21 in de Beltona Beloften Competitie of door talentvolle jeugdspelers 1 keer in de week met het eerste of tweede te laten trainen. Hiermee wordt bereikt dat jongere spelers zich beter kunnen profileren, de overgang naar de senioren wordt hiermee vergemakkelijkt en er wordt alvast geoefend op het spelen met een grotere weerstand.

Naast eigen inzet, doorzettingsvermogen, het eigen talent en het blijven trainen, moet de A-junior tijdig op de moeilijkheden, maar vooral op de mogelijkheden gewezen worden.