Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Toeschouwers
De volgende specifieke gedragregels m.b.t. de toeschouwers zijn binnen V.V. Den Ham van toepassing:

  • Denk eraan dat een speler voor zijn eigen plezier deelneemt aan een voetbalwedstrijd of -training. De speler doet dit niet voor uw vermaak.
  • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters en assistenten.
  • Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van de tegenstander.
  • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
  • Maak spelers nooit belachelijk en scheld niet als er een fout gedurende een wedstrijd of training wordt gemaakt.
  • Veroordeel elk gebruik van geweld en vernieling.
  • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en zijn assistenten.
  • Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdregels te houden.
  • Zorg ervoor dat uw eigen gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
  • Waardeer de zorg voor onze accommodatie. Voorkom vernielingen en vervuiling.

Maak een Gratis Website met JouwWeb