Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Selectiebeleid
Het beleid van V.V. Den Ham is erop gericht dat een jeugdlid wordt ingedeeld in de leeftijdsgroep behorende bij zijn/haar leeftijd. De peildatum voor deze indeling is (conform de richtlijnen van de KNVB) 1 januari van het lopende jaar. De leeftijdsgroepen voor de pupillen en junioren zijn als volgt vastgesteld.

 • F-pupillen: 6 tot 8 jaar
 • E-pupillen: 8 tot 10 jaar
 • D-pupillen: 10 tot 12 jaar
 • C-junioren: 12 tot 14 jaar
 • B-junioren: 14 tot 16 jaar
 • A-junioren: 16 tot 18 jaar
Het selecteren van spelers moet met grote zorgvuldigheid gebeuren. In het lopende seizoen en het volgende seizoen (als de speler in dezelfde leeftijdscategorie blijft spelen) streven we ernaar om spelers niet te wisselen of te verplaatsen. Uitzondering is bijvoorbeeld mogelijk als een speler zich niet meer op zijn gemak voelt bij het betreffende team, niet de juiste (voetbal)ontwikkeling doormaakt voor het vereiste niveau of doormiddel van zijn gedrag niet meer te handhaven is in het team. Het verplaatsen/wisselen van spelers naar andere teams gebeurt uitsluitend in overleg met de coördinator, speler(s) en ouder(s).

Standaard- en schaduwteams
Afhankelijk van de leeftijdsgroep worden één of meerdere teams beschouwd als selectieteams. In elk geval moet het hoogste team per leeftijdscategorie als zodanig worden beschouwd. Ook de tweede teams zijn voor continu op hoog niveau willen spelen zeer belangrijk. In de jongere leeftijdscategorieën zal in nog bredere zin de voetbalontwikkeling gestimuleerd kunnen / moeten worden. Het selectiebeleid betreft de volgende teams in de jeugd:

 • A1: Standaardteam             A2: Schaduwteam
 • B1: Standaardteam             B2: Schaduwteam
 • C1: Standaardteam             C2: Schaduwteam
 • D1: Standaardteam             D2: Schaduwteam
 • E1: Standaardteam 2e jrs    E2: Schaduwteam 2e jrs
 • E3: Standaardteam 1e jrs
 • F1: Standaardteam 2e jrs
Omvang teams
Wat betreft de omvang van de teams wordt gestreefd naar de volgende situatie.

 • F- en E-jeugd: 9 spelers
 • D- en C-jeugd: 14 spelers
 • B- en A-jeugd: 15 spelers
Het is mogelijk dat bij de indeling van de teams (bij aanvang van het seizoen), op basis van het aantal beschikbare spelers per leeftijdscategorie, toch één of meerdere teams het maximaal aantal spelers overschrijdt. De technische commissie streeft ernaar dit zoveel mogelijk te voorkomen.