Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Aanvallen 1 tegen 1

Onder de techniek aanvallen wordt het passeren of afschudden van een tegenstander verstaan. Het is een ideale manier om een man-meer-situatie te creëren om van daaruit de organisatie van de tegenstander te ontregelen of juist balbezit te houden door het afschudden van de tegenstander. Het thema aanvallen is onderverdeeld in verschillende drukzones, zodat duidelijk wordt welke beweging in een bepaalde situatie gebruikt kan worden. De “richtingsveranderingen” kunnen de spelers met beiden benen uitvoeren, terwijl de “passeer- en schijnbewegingen” vaak ingezet worden met het sterke / dribbelbeen.

Voor het thema aanvallen onderscheiden wij vier drukzones, te weten:
- Voorwaartse zone 'gezicht naar gezicht'
- Zijwaartse zone 'naast de aanvaller'
- Zijwaartse zone 'inkomend van de zijkant'
- Rugwaartse zone 'in de rug van de aanvallers'


VOORWAARTSE ZONE 'GEZICHT NAAR GEZICHT'

De individuele actie is niet alleen leuk voor het publiek, maar vooral ook een fantastisch wapen om een overtalsituatie en scoringskansen te creëren. De bewegingen in deze zone kunnen worden gebruikt om in een frontaal 1:1 duel de verdediger uit te spelen.
ZIJWAARTSE ZONE 'INKOMEND VAN DE ZIJKANT'

In deze zone gaat het niet om het passeren van verschillende verdedigers, maar wel om het beheersen van draai-, kap- en schijnbewegingen, ook wel het af- en wegdraaien genoemd. Deze kunnen gebruikt worden om overal op het veld zeer snel van richting te veranderen. Door middel van deze bewegingen kan je in iedere situatie, op iedere plaats van het veld baas blijven van de bal en de situatie.
ZIJWAARTSE ZONE 'NAAST DE AANVALLER'

De bewegingen in deze zone kunnen gebruikt worden wanneer de verdediger zich naast je bevindt en beweegt in dezelfde richting. Ook wel het kappen & draaien 180° (U-turns) genoemd. Doormiddel van deze bewegingen kies je er voor balbezit te houden en terug te draaien om van daaruit het spel voort te zetten (d.m.v. pass naar steunende speler achter de bal – pass naar speler in centrale gebied – dribbel naar centrale gebied - ….)
RUGWAARTSE ZONE “ IN DE RUG VAN DE AANVALLER”

Als je als speler weet dat je bepaalde teamgenoten steeds kan aanspelen geeft dat een ploeg ongelooflijk veel rust en mogelijkheden. Alleen al om deze reden is het uitermate belangrijk om ook het duel 1:1 met rugwaartse druk veelvuldig en intensief te trainen. Zelfs de meest vaardige speler zal niet kunnen uitblinken wanneer hij nooit met zijn gezicht richting doel komt te staan.
TRAININGSCONSEQUENTIES PER LEEFTIJDSGROEP

Om een zo’n groot mogelijk succes te krijgen geeft V.V. Den Ham per leeftijdsgroep aan hoe het aanvallen 1 tegen 1 getraind dient te worden. Elke leeftijdsgroep kan zich hierdoor op zijn eigen niveau ontwikkelen in het aanvallen 1 tegen 1. Een leidraad om onze jeugdspelers nog beter via een rode draad op te leiden. Het is echter aan de trainer te bepalen aan welk niveau de spelersgroep toe is. ‘’Niet de kalenderleeftijd, maar de biologische leeftijd (ontwikkelingleeftijd), telt”.

Vanaf de F-jeugd
We kiezen bij de F- en E-jeugd voor eenvoudige organisaties om de bewegingen aan te leren... in te slijpen. In deze vormen wordt de beweging talloze keren herhaald om ze de spelers eigen te maken. De beweging wordt gemaakt in een vrije ruimte of bij een pilon (F-jeugd) en vanaf de E-jeugd ook bij een passieve verdediger. Daarnaast worden duelvormen aan de orde gesteld, met een weerstand van 50% - 70%, waarbij een beperkte verdediger een lijn of vak verdedigt.

Vanaf de D-jeugd
Naast de eerder genoemde vormen bij ‘Vanaf de F-jeugd’ worden bij de D- en C-jeugd oefenvormen aan de orde gesteld, waarbij spelers twee passieve verdedigers, al dan niet in verschillende drukzones (combinatievormen), moeten passeren. Ook duelvormen met een weerstand 75% - 90% moeten in deze fase getraind worden. De aanvaller passeert in deze vormen twee verdedigers die een lijn of vak verdedigen. Het gaat in deze leeftijdsgroepen vooral om het ontwikkelen en perfectioneren van de bewegingen.

Vanaf de B-jeugd
Bij de B- en A-jeugd worden de meest compexe vormen aan de orde gesteld. Voor de spelers is dit de ultieme uitdaging. Het gaat hierbij om combinatievormen, waarbij meerdere verdedigers in verschillende drukzones gepasseerd dienen te worden. Ook kunnen de oefenvormen genoemd bij 'Vanaf de F- jeugd' en 'Vanaf de D-jeugd' gebruikt worden om de technische uitvoering te onderhouden van alle bewegingen.

Let op! Bij iedere trainingssessie die draait om het aanvallen 1 tegen 1 moeten 1v1 vormen zijn plaats hebben. Deze vormen zijn van zeer groot belang binnen het aanleren van de schijn- en passeerbewegingen. Op deze manier leren de spelers van het begin af aan de bewegingen in spelsituaties toe te passen, zien ze daardoor ook de link met de vaardigheden die ze worden aangeleerd en blijft het bovenal ontzettend leuk en interessant.


ACCENTEN

Binnen V.V. Den Ham coachen alle trainers met dezelfde accenten, terwijl we het thema aanvallen 1:1 trainen. Voor dit thema zijn dit de volgende accenten:

- De eerste balaanname – een goede balaanname zorgt voor meer tijd om een spelsituatie in de schatten.
- Blijf “baas over de bal” – Houd de bal kort aan de voet, zodat je direct kan reageren als de tegenstander de bal wil.
- Ga recht op een tegenstander af of lok hem naar een bepaalde kant – afhankelijk van de beweging en de speler.
- Beweeg mee met het lichaam – doe alsof je met je lichaam de ene kant uitgaat en passeer langs de andere kant.
- Op het juiste moment uitvoeren – niet te vroeg: verdediger kan herstellen, niet te laat: verdediger kan de bal blokken.
- Passeer de verdediger aan de kant waar er ruimte is – steeds je ogen op het spel gericht.
- Korte versnelling na de beweging – Laat de verdediger niet terug in het duel komen.