Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Hoofd Jeugdopleiding

De belangrijkste persoon binnen de jeugdopleiding is de Hoofd Jeugdopleiding (HJO). De HJO zorgt ervoor dat het Technisch Jeugdplan binnen de hele club wordt uitgevoerd en het gehele kader volgens deze visie werkt. De HJO geeft leiding aan de totale jeugdafdeling.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het uitvoeren, bewaken en ontwikkelen van het Technisch Jeugdplan.
 • Zorg dragen voor de te behalen doelstellingen binnen de jeugdopleiding.
 • Aansturen van en leiding geven aan de jeugdcoördinator pupillen/junioren.
 • Opleiden en ondersteunen van trainers van niet-selectieteams.
 • Aansturen en begeleiden van trainers van selectieteams.
 • Het geven en leiden van interne cursussen ter ontwikkeling van het jeugdkader.
 • Eindverantwoordelijk en aansturen van de interne scouting.
 • Aanstellen trainers i.s.m. de jeugdcoördinatoren en TC.
 • Adviseert de TC bij contractverlenging cq -beëindiging van de (selectie)trainers.
 • Bezoeken van wedstrijden en trainingen.
 • Verzorgt de teamindelingen i.s.m. de jeugdcoördinator en interne scouting.
 • Doorstroming van talenten naar een 'hoger' team of leeftijdsgroep.
 • Adviseert de TC-senioren over jeugdspelers die overstappen naar de senioren.
 • Initiatief nemen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.
Communicatie:

 • Is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de TC.
 • Overlegt frequent met de jeugdcoördinatoren.
 • Neemt deel aan de vergadering van de TC.
 • Overlegt frequent met trainers/coaches van diverse (selectie)teams.
 • Houdt functionering- en voortgangsgesprekken met trainers/coaches van (selectie)teams.
 • Bespreekt samen met trainers/coaches de doorstroming cq ontwikkeling van jeugdspelers.
Profiel

 • Werkt volgens het Technisch Jeugdplan van V.V. Den Ham.
 • Kennis en inzicht in de hedendaagse doelstellingen van het (jeugd)voetbal.
 • Kennis van de leeftijdsspecifieke kenmerken van de leeftijdsgroepen.
 • Ervaring in het opleiden van jeugdvoetballers.
 • Goede contactuele en organisatorische eigenschappen.
 • Goed kunnen communiceren.
 • Visie kunnen vertalen in beleid.