Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Doorschuiven talenten
MEETRAINEN

Rond de winterstop wordt er een inventarisatie gedaan welke spelers er op basis van hun talent kunnen meetrainen met een hogere leeftijdsgroep of bij een selectieteam. Dit wordt overlegt met de betrokken trainers. Hierin wordt besproken welke spelers er na de winterstop meetrainen en bij welk hoger selectieteam of jeugdteam. De HJO en de jeugdcoördinatoren zijn hier i.s.m. de Technische Commissie eindverantwoordelijk in.


VERVROEGD DOORSCHUIVEN

Uitzonderlijke talenten kunnen vervroegd doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie. De HJO en jeugdcoördinatoren hebben hier een adviserende rol in. De beslissingsbevoegdheid ligt uit eindelijk bij de Technische Commissie. Uiteraard geschiedt dit alles in goed overleg met desbetreffende speler en ouder(s) / verzorger(s). De vroegtijdige overgang naar een hogere leeftijdsgroep moet de instemming hebben van de speler en de ouders, anders gaat het doorschuiven niet door.

Maak een Gratis Website met JouwWeb