Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Basiswaarden
Als club hebben we een aantal principes die we erg belangrijk vinden om na te streven. Deze principes of basiswaarden gelden als richtlijn voor alles wat we binnen onze vereniging doen. Ze vormen de pijlers waarop V.V. Den Ham functioneert en zijn een belangrijk middel voor ons dagelijks handelen.

Die basiswaarden van V.V. Den Ham zijn:

  • PLEZIER
  • RESPECT
  • VERANTWOORDELIJKHEID
  • ONTWIKKELING EN PRESTEREN NAAR VERMOGEN
  • BETROKKENHEID
  • SPORTIVITEIT
Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van V.V. Den Ham. Dus voor alle leden, leiders, trainers, bestuursleden, ouders, verzorgers, toeschouwers, etcetera.

NORMEN VV DEN HAM
Om de basiswaarden in de omgang met anderen waar te maken, zijn een aantal regels of normen nodig waaraan men zich in de praktijk dient te houden. Bijvoorbeeld sportiviteit of fair play: eerlijk spelen. Je speelt volgens de gemaakte afspraken om de sport die je beoefent, voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. In deze bijlage staan per doelgroep de belangrijkste afspraken waar we ons allen aan moeten houden en zonodig elkaar op moeten aanspreken. In dit Gedragsconvenant zijn, voor zover het onze leden betreft, de waarden en normen die we nastreven in afspraken vastgelegd.

WAARDERING
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van clubhuismedewerker tot commissielid. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet en vormen daarmee het fundament van iedere (sport)vereniging. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!