Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
C-junioren

De C-junioren bevinden zich in de leeftijd van 13 tot 15 jaar.


ALGEMENE KENMERKEN


  1. Soepele bewegingen verdwijnen en maken plaats voor houterige, slungelachtige bewegingen.
  2. Snelheid en lenigheid verminderd door groeispurt.
  3. Weinig vooruitgang in technische en coördinatieve vaardigheden.
  4. Vaker met zichzelf bezig dan met anderen.
  5. Krijgen een eigen mening en willen zich laten gelden.

Deze leeftijdsgroep komt in de puberteit terecht en is eigenwijs. Daarnaast krijgen C-junioren andere interesses en hobby’s. Het is daarom belangrijk dat je als trainer inspeelt op het herwaarderen van het voetbal, zodat hun interesse ook blijft bij het voetbal. C-junioren kunnen zich afzetten tegen gezag en proberen soms conflicten uit te lokken. Spelers gaan een eigen mening vormen. Niet alles wordt nog zomaar aangenomen. Geldingsdrang en drang zich te meten en te vergelijken, manifesteren zich. De coach komt er niet meer met uitsluitend instrueren en opdrachten geven. Het inzicht in taken behorend bij een bepaalde positie ontwikkelt zich verder. Dat wat bij de pupillen zich reeds voorzichtig begon te ontwikkelen, namelijk samen verdedigen en samen aanvallen krijgt hoe langer hoe meer vorm. Inzicht in bijvoorbeeld de noodzaak om te trainen, te oefenen om beter te worden, ontwikkelt zich. Vaak hebben C-junioren last van zelfoverschatting en zijn ze alleen met zich zelf bezig.


FYSIEK

C-junioren zitten in een blessuregevoelige leeftijd. De noodzaak om een goede warming-up te doen wordt dus duidelijker en houdt als trainer rekening met de intensiteit van de training/oefenvormen. C-junioren hebben meestal een enorme lengtegroei. Het is belangrijk als trainer om de belastbaarheid te bewaken. De grote onderlinge verschillen (groeispurt) tussen spelers binnen een team vragen om een flexibele aanpak ten aanzien van belasting in relatie tot de belastbaarheid. Mede door deze groeispurt komen ze stuntelig/slungelachtig over wat ook tot een beperkte belastbaarheid leidt. Om blessures voor nu of in de toekomst te voorkomen zal bij de C-junioren gestart worden met lichte stabileits- en krachtoefeningen. Ook de loopscholing zal als verlenging van de warming-up of als tussenvorm regelmatig aan de orde worden gesteld door de trainer.


AANDACHTS-/UITGANGSPUNTEN TRAININGSSTOF.

Zorg voor duidelijkheid in je bedoelingen bij het aanvallen en het verdedigen. Indien dit onvoldoende is zal de ontwikkeling stagneren. Leg de nadruk bij positiespel om met elkaar doelpunten te voorkomen en vervolgens op te kunnen bouwen, aanvallen en scoren. Train nog steeds veel op techniek, maar het accent in de training zal nu langzamerhand steeds meer kantelen naar het ontwikkelen van de speelwijze in het aanvallen en verdedigen. Positiespel, partijspelen en de systeemoefeningen zijn belangrijke onderdelen om de speelwijze in te slijpen. Let bij de C-junioren op het passen, ontvangen en opendraaien naar de vrije ruimte. Daarbij is het ontvangen van de bal en gezien te hebben waar de bal naartoe gespeeld gaat worden van belang, het anticiperen. De handelingssnelheid (moet) word(en)t opgevoerd bij de C-junioren. Tijdens trainingen zal er in een hoger tempo worden geoefend om basistechnieken op hogere weerstand te ontwikkelen.


TIPS BEGELEIDING/TRAINING

Let bij de C-junioren op de individuele tekortkomingen en problemen. Geef persoonlijke aandacht aan de spelers als zij achterblijven of ergens mee zitten. Leg bij de C-junioren de verwachtingen ten aanzien van prestaties niet te hoog. Bij deze leeftijdsgroep moeten duidelijke toelaatbaarheidgrenzen gesteld worden en wijs spelers op hun verantwoordelijkheid als teamspeler. Leg de trainingen regelmatig stil als de spelbedoelingen niet duidelijk zijn en/of verkeerd worden uitgevoerd. Laat hierbij de spelers zelf de fouten constateren, bedoelingen achterhalen en oplossingen aandragen.


Maak een Gratis Website met JouwWeb