Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Coördinatietraining

Een goed coördinatievermogen is onmisbaar bij het voetballen. Spelers moeten zo snel en precies mogelijk kunnen reageren op spelomstandigheden, waarbij dit vaak samen gaat met een versnelling of sprint. Spelers moeten zowel oog hebben voor de bal, het spel en voor de tegenstander terwijl ze in beweging zijn, dit maakt het voetbal, in tegenstelling tot de meeste andere sporten, veel complexer in zijn bewegingen. Coördinatie kan je in het voetbal zien als de techniek die nodig is om voetbalacties uit te voeren en vormt daarbij de basis voor een goede voetbaltechniek. Daarnaast betekent een goede coördinatie dat technische vaardigheden sneller en beter aangeleerd kunnen worden bij de jeugdspelers. 

Voor het thema coördinatie onderscheiden wij 2 onderdelen, te weten:

  • Tik- en reactiespelen
  • Loopscholing

HOE DOEN WE DIT BIJ V.V. DEN HAM?
 
Het is de bedoeling dat onze trainers de coördinatietraining verwerken in hun 'normale' training. De oefeningen zijn prima uit voeren als verlenging van de warming-up of als rustvormen tussen twee trainingsvormen in. Door alle trainers binnen onze jeugdafdeling moet minimaal 10 - 15 minuten per week een blokje gereserveerd worden voor deze coördinatietraining in afwisseling met de eventuele krachttraining. Een andere optie is om 15 minuten voor aanvang van de training te starten met de coördinatietraining, zodat de reguliere trainingstijd besteed kan worden aan de voetbaltechnische en -tactische ontwikkeling.
 

TIK- EN REACTIESPELEN

 
Tik- en reactiespelen zijn prima vormen om de training bij de jongste jeugd mee te starten. Het zijn niet alleen leuke vormen om de “motor” op te starten en de spelers mentaal voor te bereiden op de training, maar zijn daarnaast ideale spelvormen om de motoriek en beweging bij de jongste jeugd te bevorderen. Op een speelse manier wordt zodoende de specifieke lichaamscoördinatie, zoals wenden, stoppen, starten, versnellen etc. op hoog tempo, geoefend.

LOOPSCHOLING

 
Wanneer een trainer de loopscholing integreert binnen een training zal deze veelvuldig gebruik maken van een loopladder. Loopladders zijn onmisbaar als trainingshulp bij loopscholing en coördinatietraining. De loopladder verbetert de explosiviteit, het acceleratievermogen, coördinatievermogen en de snelheid en wendbaarheid van de voetballers. Door trainingen met de coördinatieladder leert een speler om sneller te reageren op veranderingen van richting. De loopladder dwingt een speler zijn benen en voeten snelle patronen in te slijpen door veel herhalingen. Naast de loopladder zijn er nog andere hulpmiddelen, zoals horden, hoedjes, een lijn, etc., om de lichaamscoördinatie te verbeteren. Ook dit zijn prima middelen om eerder genoemde eigenschappen te ontwikkelen. Het is echter wel een vereiste om veel te herhalen om ook nieuwere moeilijkere patronen aan te leren. Alleen door dit veel te herhalen ga je verbeteringen zien in snelheid en coördinatie. Loopscholing vergroot ook de soepelheid van de spieren. Spieren worden beter getraind en sterker en dat verkleint vervolgens de kans op blessures. Het onderdeel 'loopscholing' hebben wij onderverdeeld in 3 categorieën:

  • A-bewegingen: De meest “eenvoudige” bewegingen (basisbewegingen).
  • B-bewegingen: Iets moeilijkere bewegingen; zijn reeds een behoorlijk uitdaging.
  • C-bewegingen: De ultieme uitdaging; de meest complexe bewegingen. 
A-BEWEGINGEN B-BEWEGINGEN C-BEWEGINGEN
VANAF DE E-JEUGD VANAF DE D-JEUGD VANAF DE C-JEUGD
 

HOE DOEN WE DIT IN DE PRAKTIJK?

Om een zo’n groot mogelijk succes te krijgen heeft V.V. Den Ham de oefenstof voor de coördinatietraining onderverdeeld in verschillende niveaus. Elke leeftijdsgroep kan zich hierdoor op zijn eigen niveau ontwikkelen in de lichaamscoördinatie. Een leidraad om onze jeugdspelers nog beter via een rode draad op te leiden. Het is echter aan de trainer te bepalen aan welk niveau de spelersgroep toe is. ‘’Niet de kalenderleeftijd, maar de biologische leeftijd (ontwikkelingleeftijd), telt”.

Vanaf de F-jeugd

Vanaf de D-jeugd

Vanaf de B-jeugd


ACCENTEN

Binnen V.V. Den Ham coachen alle trainers met dezelfde accenten, terwijl we het thema 'coördinatietraining' trainen. Voor dit thema zijn dit de volgende accenten:

  • Beweeg op de voorvoeten - Hiermee creëer je snelvoetenwerk en reactief vermogen.
  • Beweeg de armen in het ritme van de voeten -  Hiermee zorg je dat je lichaam in balans is.
  • Houdt je lichaam recht - je lichaam mag niet verder zijn dan je voeten.
  • Beweeg op een hoog tempo - voer de oefening z.s.m. uit, maar zorg er wel voor dat de beweging technisch goed wordt uitgevoerd.
  • Beweeg ontspannen - het moet er soepel/natuurlijk uitzien; beweeg niet als een 'houten pop'.