Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Jeugdcoördinator pupillen

De Jeugdcoördinator pupillen bewaakt het voetbaltechnische beleid bij de pupillen ter ondersteuning van de HJO.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Uitvoering geven en bewaken van het technisch jeugdplan bij de pupillen.
 • Begeleiden en ondersteuning bieden aan trainers van de pupillenteams.
 • Interne scouting pupillen in samenwerking met het scoutingsapparaat.
 • Adviseren van de HJO over de pupillenteams, spelers en kader.
 • Bezoeken van trainingen en wedstrijden.
 • Verzorgt de teamindelingen i.s.m. de interne scouting en de HJO.
 • Is een aanspreekpunt voor trainers, leiders, ouders en spelers van de pupillenteams.
 • Eindverantwoordelijk bij het 'uitlenen' van spelers.
Communicatie

 • Is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de HJO.
 • Overlegt frequent met de HJO.
 • Neemt deel aan de vergadering van de Technische Commissie.
 • Overlegt frequent met de trainer/coach de ontwikkeling van spelers en het team.
 • Overlegt frequent met trainer/coach de uitvoering van het technisch jeugdplan.
Profiel

 • Werkt volgens het Technisch Jeugdplan van V.V. Den Ham
 • Kennis en inzicht in de hedendaagse doelstellingen van het (jeugd)voetbal.
 • Kennis van de leeftijdsspecifieke kenmerken van van de betreffende leeftijdsgroep.
 • Goede contactuele en organisatorische eigenschappen.
 • Goed kunnen communiceren.

Maak een Gratis Website met JouwWeb