Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Positiespelen
In de voorgaande documenten is een duidelijke visie naar voren gekomen over de speelwijze van V.V. Den Ham. Om deze speelwijze ook daadwerkelijk te realiseren is het trainen hierop van essentieel belang. Een belangrijk onderdeel voor het inslijpen van deze speelwijze is het teamtactische positiespel. In deze positiespelen komen alle zaken van het voetbal naar voren en zijn daarbij uitermate geschikt om ook tactische details er uit te lichten, uitgaande van de speelwijze of een bepaald voetbalprobleem om hier in korte tijd veel herhalingen in te maken.
 
Voor het thema “teamtactische positiespelen” onderscheiden we 2 onderdelen, te weten:
 • Basis positiespelen
 • Positiespelen in vakken 

BASIS POSITIESPELEN
 
Een positiespel met gelijke aantallen, al dan niet met neutrale spelers er bij, waarbij het aanleren van de basisprincipes van het positiespel en de algemene accenten binnen de speelwijze van V.V. Den Ham centraal staan. De trainer kan hierbij de nadruk leggen op het aanvallen (balbezit) of het verdedigen (balbezit tegenstander). Met de daarbij behorende omschakeling. De positiespelen worden bij voorkeur in een rechthoek gespeeld, zodat ook het wedstrijdechte karakter hierin terugkomt.
 

POSITIESPELEN IN VAKKEN
 
Een positiespel waarbij spelers met meer wedstrijdechte situaties geconfronteerd worden. Het gebruik van vakken kan spelers beperken in hun bewegen en daarbij meer sturing geven. Hierdoor kan er meer specifiek vanuit posities gespeeld worden. Het tweede doel van het gebruik van vakken kan het geven van richting zijn. Als positiespelen in een rechthoek gespeeld worden is er altijd al sprake van een bepaalde vorm van richting. Door vakken te gebruiken kan hier meer de nadruk op gelegd worden en kunnen er aandachtspunten aan verbonden worden. Positiespelen in vakken kunnen prima gebruikt worden om een heel duidelijk accent en structuur te geven aan een oefening. De trainer kan hierbij de nadruk leggen op het aanvallen (balbezit) of het verdedigen (balbezit tegenstander) met de daarbij behorende omschakeling.
 

HOE DOEN WE DIT IN DE PRAKTIJK
 
Om een zo’n groot mogelijk succes te krijgen geeft V.V. Den Ham per leeftijdsgroep aan hoe het positiespel getraind dient te worden. Elke leeftijdsgroep kan zich hierdoor op zijn eigen niveau ontwikkelen in de speelwijze. Een leidraad om onze jeugdspelers nog beter via een rode draad op te leiden. Het is echter aan de trainer te bepalen aan welk niveau de spelersgroep toe is. ‘’Niet de kalenderleeftijd, maar de biologische leeftijd (ontwikkelingleeftijd), telt”.

Vanaf de F-jeugd
Bij de F- en E-jeugd kiezen we voor kleine positiespelen t/m 9 spelers met een overtal van minimaal 2 neutrale spelers. Enkele voorbeelden zijn: 2v2+2, 3v3+3, 2v2+4, etc. Het zijn ideale positiespelen om de basisprincipes en accenten van het positiespel in te slijpen.

Vanaf de D-jeugd
Bij de D- en C-jeugd kiezen we voor de grote positiespelen met een overtal van minimaal 3 neutrale spelers. Enkele voorbeelden zijn: 3v3+4, 4v4+4, 5v5+3, etc. Deze vormen geven een meer inzichtelijke prikkel en zijn heel geschikt om jeugdspelers verder te ontwikkelen in het positiespel. Het blijft echter ook zeer belangrijk in deze leeftijdsgroepen de kleine positiespelen genoemd bij 'Vanaf de F-jeugd' aan de orde te stellen.

Vanaf de B-jeugd
Bij de B- en A-jeugd kiezen we voor de grote positiespelen met een overtal van maximaal 2 neutrale spelers. Enkele voorbeelden zijn: 4v4+2, 5v5+1, 6v6+2, etc. Dit zijn de meeste complexe vormen van het positiespel en het meeste veeleisend voor de spelers m.b.t. de uitvoering van het positiespel. Ook de positiespelen genoemd bij 'Vanaf de F-jeugd' en 'Vanaf de D-jeugd' moeten nog regelmatig aan de orde worden gesteld, deze blijven belangrijk om spelers optimaal te ontwikkelen in het positiespel.
 


WEERSTANDEN

 
Spelers moeten natuurlijk altijd op hun eigen niveau uitgedaagd worden. Een trainer heeft veel mogelijkheden om de weerstand te beïnvloeden. Ook kan hij middels regels proberen bepaalde accenten naar voren te laten komen. We noemen hieronder een aantal regels en weerstanden die het spel moeilijker of makkelijker kunnen maken. 
 • Tegenstanders / medespelers – Het toevoegen van meer tegenstanders of medespelers
 • Spelregels – Bijv. max. aantal keer raken, verplicht aantal keer raken, niet terug naar dezelfde speler, etc.
 • Spelregels neutrale spelers – Bijv. niet van kaatser naar kaatser, na aanspelen veld inkomen, etc.
 • Doelgerichtheid / scoorelement – Bijv. x aantal keer rondspelen is een punt, succesvol verplaatsen is een punt, etc.
 • Spanning – Winnaars krijgen een beloning, verliezers een straf, ranglijsten bijhouden.
 • Tijd – Bijv. bal verplicht doorspelen binnen 3 sec., binnen bepaalde tijd x aantal punten maken, etc.
 • Ruimte – Veld kleiner of groter maken, veld in een andere vorm (smal en lang of juist kort en breed) 

ACCENTEN

Binnen V.V. Den Ham coachen alle trainers met dezelfde basisprincipes en accenten, terwijl we het thema “teamtactische positiespelen” trainen. Voor dit thema zijn dit de volgende accenten:


 AANVALLEN (BALBEZIT)  VERDEDIGEN (BALBEZIT TEGENSTANDER)

Vanaf de F-jeugd:

 • Speelveld zo groot mogelijk maken.
 • Ingedraaid staan; zicht op het hele veld houden.
 • Inspelen op het verste been.
 • Het vragen om de bal (verbaal en via vooractie).

Vanaf de D-jeugd:

 • Veldbezetting moet optimaal zijn.
 • Altijd in beweging zijn van de bal en van de spelers.
 • Het nacoachen van de bal / pass.
 • Afspeelmogelijkheden creëren.
 • Diepte voor breedte; altijd eerst diep denken.
 • Het verplaatsen van het spel.
 • Het overslaan van spelers en linies

Vanaf de B-jeugd:

 • Altijd oog hebben en zoeken naar de 3e man.
 • Inspelen aan de blinde kant.
Omschakeling - balverlies
 • Meteen druk op de bal door de dichtsbijzijnde man.
 • Spelers uit positie direct terugzakken naar de as

Vanaf de F-jeugd:

 • Speelveld zo klein mogelijk maken.
 • Altijd druk op de bal; vooruitverdedigen.

Vanaf de D-jeugd:

 • Niet-balkant vrijlaten; drukzetten balkant.
 • Schuin achter elkaar verdedigen, rugdekking.

Vanaf de B-jeugd:

 • Compact verdedigen; als team een blok maken.
 • Onderlinge afstanden niet groter dan 10-15 meter.
Omschakeling - balverovering
 • Meteen kijken naar de mogelijkheid tot diep spelen.
 • Het voorkomen van direct weer balverlies.
 

Maak een Gratis Website met JouwWeb