Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Interne scouting
De interne scouting heeft als taak om de het gedrag en de kwaliteit van spelers en trainers te observeren en beoordelen. Elk lid van het scoutingsteam bezoekt per periode wedstrijden en trainingen van een toegewezen leeftijdscategorie. Hierbij wordt naar de kwaliteiten en ontwikkeling van de spelers gekeken. Aangezien de jeugdopleiding van V.V. Den Ham een sterke groei meemaakt, is het van groot belang dat de doorstroming van niet-selectieteams naar selectieteams wordt bevorderd. Het werkveld van de interne scout bevindt zich dus op het vlak van selectieteams én niet-selectieteams. Een jeugdspeler ontwikkelt zich voetbaltechnisch en sociaal immers het beste wanneer hij/zij op het juiste niveau acteert.

De interne scouting is een continu proces, waarin terugkoppeling en communicatie van groot belang is. Rapportages van interne scouting kunnen uitstekend gebruikt worden bij de beoordeling van spelers.

Taakomschrijving
  • Het in kaart brengen van de kwaliteiten van spelers op mentaal, technisch, tactisch en fysiek vlak om te constateren of ze op het juiste niveau acteren. Aandachtspunten uit het voetbalplan zijn leidend op zowel technisch en tactisch vlak.
  • Een beeld krijgen van de kwaliteiten van de spelers om in de toekomst een gefundeerd oordeel te kunnen geven en conflicten te voorkomen.
  • Het beoordelen van de capaciteiten van een elftal in de meest brede zin van het woord. Dat wil zeggen dat er naast voetbaltechnische kwaliteiten gelet wordt op houding, gedrag en instelling op en rond het veld.
  • Het beoordelen van de capaciteiten van het begeleidingsteam. Hierbij wordt gekeken naar het niveau van de trainingen en de wedstrijden met als belangrijkste aandachtspunt: Wordt er door de trainer gehandeld naar de verwachtingen die geschetst zijn in het Voetbalplan VV Den Ham.
  • De interne scout is aanwezig bij vergaderingen die gaan over de indeling van de spelers (of communiceert voorafgaand aan de vergadering met de desbetreffende coördinator over aandachtspunten voor de teamindeling). Het scoutingsteam is een belangrijk adviesorgaan tijdens de teamindelingen.
Werkwijze
  • Elk lid van het scoutingsteam wordt per periode van 2 à 3 maanden aangewezen op een nader te bepalen leeftijdscategorie. Na afloop van deze periode worden de bevindingen genotuleerd en onderling besproken. Vervolgens is elk lid verantwoordelijk voor een andere leeftijdscategorie.
  • Interne scout bespreekt de bevindingen terug naar de verantwoordelijke technisch coördinator.
  • Technisch coördinator brengt verslag uit in TC-vergadering. Hierin worden eventuele vervolgstappen aan de hand van de scoutingsrapportage besproken (bijvoorbeeld veelbelovende spelers mee laten trainen met hoger team).