Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Gedrag- / spelregels
SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER

De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig blijven wanneer een medespeler van een ander team in jouw ogen een fout heeft gemaakt. In de kantine de flesjes en ander afval opruimen op het moment dat je weg gaat. Een verkeerde beslissing van de scheidsrechter accepteren in plaats van tegen hem tekeer gaan. Mondje dicht langs de lijn en de jeugd vooral positief stimuleren. Zomaar een aantal voorbeelden van gewenst gedrag op en rond de voetbalvelden van V.V. Den Ham.

Helaas is gebleken dat het bovenstaande nog niet voor iedereen zo normaal is als het zou moeten zijn. En daar willen we als groenste voetbalvereniging van Nederland wel graag aan werken. Samen vormen wij V.V. Den Ham en met z’n allen hebben wij de verantwoordelijkheid ons te houden aan afspraken die nodig zijn om van voetbal een groot feest te maken. Want dat willen we toch, genieten van voetbal en alles er rond omheen.

Voetbal is een teamsport. Maar ook het lidmaatschap van onze vereniging leidt tot een teamspel. Gezamenlijk proberen we doelen te bereiken. En omdat we dus samenwerken, zijn er wat regels nodig waaraan iedereen zich heeft te houden. Soms weten we niet meer welke afspraken er zijn. Daarom deze bijlage 'Gedrag- / Spelregels vv Den Ham', waarmee we iedereen binnen onze vereniging duidelijkheid willen geven over wat wij als club belangrijk vinden.

V.V. Den Ham wil iedereen de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar mensen zich thuis kunnen voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, waar iedereen zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt over de wijze waarop we met elkaar (dus ook met tegenstanders, scheidsrechters en gasten) en het sportcomplex omgaan.

V.V. Den Ham wil graag nu en in de toekomst een aantrekkelijke en bruisende club blijven. Ondersteun ons daar alstublieft bij.

Bestuur V.V. Den Ham